Page 9 - Vilans 2021
P. 9

   ling van het vak? Of andere organisatievormen misschien? Er spelen vele verandervragen en er moet wel erg veel tegelijk veranderen. ‘Als je de uitdagingen bij elkaar optelt, is de conclusie dat de veranderopgave te groot is geworden voor de afzonderlijke zorgorganisaties’, zegt Wouter ten Have, organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is van mening dat het ministerie of bijvoorbeeld de zorgverzekeraars de regie moeten nemen om de nodige veranderingen in goede banen te leiden en knopen door te hakken. ‘Je kunt beginnen met bewegen nu het nog kan. Dat is beter dan straks met een grote klap. De ervaring leert dat bij grote klappen veel misgaat.’ De geesten lijken rijp voor meer centrale stu- ring. Voor de COVID-pandemie is een discussie ontstaan over de eindigheid van marktwerking. En tijdens de pandemie heeft VWS meer regie Maarten van Rixtel, bestuurder bij thuiszorgorganisatie Sensire en voorzitter commissie Informa­ tisering en digitali­ sering bij ActiZ. Wouter ten Have, organisatiesadviseur en hoogleraar Organisatie­ verandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. naar zich toegetrokken. Tegelijk hebben organi- saties beter en sneller samengewerkt dan ooit tevoren. Van Uum verwacht dat het ministerie in ieder geval meer gaat sturen bij vraagstukken rond capaciteit en bouwen. ‘Ik denk dat VWS meer regie gaat voeren om te voldoen aan de enorme opgave die daar ligt. Dat moet ook. Tot op heden hebben we als het gaat om de demogra- fische ontwikkeling bij wijze van spreken op een vals plat gefietst maar nu staan we echt aan de voet van de Alpe d’Huez’, aldus Van Uum. ‘In de coronatijd hebben we slagvaardig gehandeld als overheid. De opgave is om dezelfde snelheid en doortastendheid vast te houden bij de taaie en traditionele dossiers. Ik hoop dat we dat kunnen realiseren. Mensen verlangen naar een terug- keer naar het oude. Maar je wilt het niet op dezelfde manier doen. Je wilt de goede dingen ‘Je wilt de goede dingen meenemen naar de nieuwe situatie, terugkeren naar het nieuwe’ meenemen naar de nieuwe situatie, terugkeren naar het nieuwe.’ Bij het zoeken naar oplossingen is het belangrijk om open te staan voor andere benaderingen, geeft Ten Have aan. ‘Er wordt nog erg gedacht vanuit de eigen organisatie: van binnen naar buiten. Vanuit het “ik heb-paradigma”. Bestuurders maken zich zorgen over de continu- iteit van hun omzet. Zelfs de Wet normering topinkomens is mede gebaseerd op de omvang van de zorgorganisatie. Het hele systeem is geënt op wat je hebt binnen de grenzen van de eigen organisatie. De uitdaging is toe te werken naar een systeem dat opener is.’ MEER FLEXIBILITEIT NODIG En bij meer openheid hoort meer flexibiliteit en meer diversiteit zodat ouderen en mensen met een beperking meer te kiezen hebben. In de oude-  VILANS.NL 9 


   7   8   9   10   11