Page 8 - Vilans 2021
P. 8

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN | ACHTERGROND   doen in de samenleving beter lukt dan nu.’ Het gaat om een grote en diverse groep mensen. Zo zijn er volgens een schatting van het SCP in ons land circa 1,1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking waarvan tussen de 30 procent en 37 procent niet sociaal redzaam is. ‘Er liggen voor de langdurige zorg uitdagingen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit. En voor mij komt daar nog de vraag bij om een soepeler overgang tussen de domeinen’, zegt Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij het ministerie van VWS. ‘De reis die ouderen door- maken van nog mobiel en vitaal naar 24 uur per dag intensieve zorg gaat met horten en stoten. Mensen stellen bijvoorbeeld de verhuizing naar het verpleeghuis uit, met tal van crisisopnames tot gevolg. Er zijn allerlei belemmeringen die maken dat mensen de stap naar een volgende fase uitstellen.’ Ook de samenwerking in netwerken Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. tussen de organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn kan veel beter. En dat geldt ook voor de organisatie binnen de zorg, zoals die tussen ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. VERANDEROPGAVE TE GROOT De uitdagingen roepen de vraag op hoe het anders kan en wat de oplossingsrichtingen zijn. Hoe kun je meer doen met minder personeel, hoe moet je omgaan met complexe zorgvragen? Is verdere digitalisering een deel van de oplos- sing? Andere financiering of een andere invul- ‘Er liggen voor de langdurige zorg uitdagingen op het gebied van kwaliteit en kwantiteit’  8 VILANS.NL 


   6   7   8   9   10