Page 75 - Vilans 2021
P. 75

 DE CLIËNT COVID-19    Mw. Inceel (81) woont in zorgcentrum Lâle: ‘Het is fijn om hier te wonen en in mijn vertrouwde taal te kunnen praten. Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen. De medewerkers helpen met eten maken en aankleden. Zij zijn warm en respectvol en ik heb veel waardering voor ze.’ VILANS.NL 75 


   73   74   75   76   77