Page 74 - Vilans 2021
P. 74

 COVID-19  Teamreflectie om ervaringen met COVID-19 te verwerken De COVID-19-pandemie doet een enorm beroep op medewerkers van verpleeghuizen. Wat heeft dat voor effect op de langere termijn? Binnen het programma ‘Waardigheid en trots in de regio’ hebben verpleeghuizen in de regio Midden- en Oost-Brabant nagedacht over het reduceren van uitval door werkdruk en stress bij verzorgenden en verpleegkundigen. Dit heeft geleid tot een nieuw instrument voor de nazorg: teamreflectie. Het lijkt op de debriefing die militairen na een missie krijgen. Kern van de aanpak is dat teams bewust ruimte creëren om met elkaar de vaak ongelofelijke dingen die ze meemaken, te delen. Ze doen dit met speciale begeleiding. De organisatoren van dit nieuwe nazorgaanbod spreken van ‘teamreflectie’. Teams komen tweemaal bij elkaar met een tussen- poos van twee tot drie maanden. EMOTIES Coach en organisatiepsycholoog Noud van Hecke: ‘We kijken per team terug op wat de leden hebben mee- gemaakt tijdens maandenlang inten- sief werken op verpleegafdelingen met coronapatiënten. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor individuele ervaringen.’ Dat is de rode lijn van deze bijeenkomsten: praten over emoties waarover in het dagelijkse patroon van het werk niet zo snel wordt gesproken. Van Hecke geeft de teamreflecties samen met psycholoog Eric Gerritsen, die als lid van de luchtmobiele brigade heeft deelgenomen aan twee missies in Afghanistan. Volgens hem zijn oorlogservaringen en ervaringen in verpleeghuizen met coronapatiën- ten met elkaar te vergelijken. ‘Je kunt zelfs stellen dat wat verzorgenden en verpleegkundigen meemaakten ernstiger gevolgen kan hebben. Militairen zijn getraind in het omgaan met acute situaties waarin geweld met dood en groot leed voorkomen. Het personeel in verpleeghuizen heeft in het reguliere werk ook met dood en groot leed te maken, maar niet in deze heftigheid en omvang.’ TSUNAMI Zes Brabantse organisaties hebben als eerste de teamreflectie uitgevoerd. Het team van teammanager Lucy van den Bosch van zorgorganisatie BrabantZorg heeft meegedaan aan één van de eerste sessies. Van den Bosch: ‘Heel belang- rijk dat we na de tsunami van het coronavirus stilstaan bij wat we als groep hebben meegemaakt.’ Ze is zelf niet bij de training aanwezig geweest. ‘Leidinggevenden mogen niet mee- doen. Dat is goed. Dan voelen mensen zich vrij om met elkaar alle zaken te bespreken.’ Jan Verschuren, coördinator Waardig- heid en trots in de regio: ‘We merken dat bij veel medewerkers een grote behoefte bestaat aan deze vorm van begeleiding. Voor de sector is het van belang om medewerkers met een hulp- vraag in een vroegtijdig stadium te ondersteunen. Te lang wachten leidt mogelijk tot onverwerkte emoties. Zover willen we het niet laten komen.’   74 VILANS.NL 


   72   73   74   75   76