Page 73 - Vilans 2021
P. 73

  ‘De bij ons wonende studenten en andere jongeren speelden een belangrijke verzachtende rol’ En ook deskundigheidsbevordering bleek nodig. Iedereen is op een training hygiëne, infectiepreventie en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen geweest.’ INCLUSIE ONDER DRUK Een belangrijke vraag is geweest hoe Humanitas Deventer kon vasthouden aan haar visie. Tijdens de lockdown kwamen inclusie en wederkerig- heid onder druk te staan: er was immers geen bezoek. Sijpkes: ‘De bij ons wonende studenten en andere jongeren speelden toen een belang- rijke verzachtende rol. Ze hebben zich enorm ingezet om de scherpe kantjes ervan af te halen voor de ouderen. Ze deden een spelletje of haal- den een boodschap, maakten een praatje of zorg- den voor het vervoer van allerlei zaken.’ Tijdens de coronacrisis is een nieuwe manage- mentstructuur ingevoerd. De drie managers van Humanitas Deventer zijn aan de slag gegaan om meer inzicht te krijgen in hun gedrag, drijfveren en talenten. Op basis daarvan is een nieuwe rol- verdeling gemaakt en is een tweewekelijks over- leg ingesteld over de verbeterplannen. De coach heeft dat begeleid door te letten op bijvoorbeeld rolvastheid en samenwerkingsafspraken. ‘Bepaalde zaken moesten echt inslijten. Andere juist niet. We moesten het directieve crisis- management van de afgelopen maanden terug- zetten naar normaal leiderschap, waarbij ook medewerkers weer goed in hun kracht zijn komen te staan’, aldus Sijpkes.   Gea Sijpkes van zorgorganisatie Humanitas Deventer heeft gebruikgemaakt van de CoronaWegwijzer om te beoordelen of de organisatie coronaproof was. VILANS.NL 73 


   71   72   73   74   75