Page 72 - Vilans 2021
P. 72

 72 VILANS.NL Gea Sijpkes van zorgorganisatie Humanitas Deventer: Meer vertrouwen door corona- ondersteuning ‘Professioneel en persoonlijk onmachtig.’ Zo heeft bestuurder Gea Sijpkes van Humanitas Deventer zich gevoeld tijdens de eerste golf. Ze had behoefte aan een spiegel, aan reflectie. ‘Belangrijke vragen waren: Deden we de goede dingen en deden we ze goed? Hoe konden we onze visie van inclusie overeind houden?’ Over een aanmelding voor de corona-onder- steuning van Waardigheid en trots op loca- tie heeft Sijpkes geen seconde getwijfeld. ‘We hebben met coach Jeroen van Kerkhoff een plan van aanpak opgesteld. Terwijl we tijdens de eerste golf steeds in de “doe-stand” stonden, hebben we daarna meer overzicht gekregen. Dat geeft rust, ook voor de medewerkers. En de kelder ligt vol persoonlijke beschermingsmiddelen.’ Ze geeft aan dat er inmiddels meer kennis is van afwijkende coronasymptomen bij ouderen: ‘We tasten nu minder in het duister. Vallen en diarree kunnen op corona wijzen. Dus wij isoleren iemand die niet lekker is onmiddellijk, testen hem of haar en kijken verder. Zo ben je er eerder bij.’ VEEL GELEERD Humanitas Deventer heeft gebruikgemaakt van de CoronaWegwijzer Verpleeghuiszorg om te beoordelen of de organisatie coronaproof was. Sijpkes: ‘Dat bleek een geweldige checklist. Want natuurlijk waren we volop bezig, alleen hadden we geen idee wanneer we “klaar” zouden zijn. Die wegwijzer is de ruggengraat geweest van ons plan van aanpak. We hebben veel geleerd, van de wegwijzer én van de review die de coach heeft gemaakt over hoe we de eerste golf hebben doorstaan. Een belangrijke les is eerder en breder communiceren met bewoners en familie. We doen nu ons best de wensen van de bewoners zo goed mogelijk te kennen. In september 2020 zijn we actief gaan commu- niceren, ook om de angst voor sluiting bij de familie weg te nemen. Sindsdien is er een wekelijkse nieuwsbrief die we eveneens in het elektronisch cliëntendossier zetten. Een ander leerpunt was oog hebben voor de energie- dip bij medewerkers: zorgen voor een extra vrije dag, wat ruimte bieden, een extraatje. ‘De CoronaWegwijzer is de ruggengraat geweest van ons plan van aanpak’ COVID-19  


   70   71   72   73   74