Page 71 - Vilans 2021
P. 71

 COLUMN COVID-19   Versnippering maakt mensen meer gehandicapt dan hen lief is Als het aan ons als Ieder(in) ligt, bevat het nieuwe regeerakkoord een toezegging voor een integrale visie op zorg, ondersteuning en participatie van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Het beleid is nu veel te versnipperd en gekoppeld aan ‘zorg’. De uitslui- ting die dat veroorzaakt maakt mensen meer ‘gehandicapt’ dan hen lief is. In Nederland kennen de ruim twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte grote achterstanden op het gebied van zorg, wonen, werken, leren en inkomen. Daardoor blij- ven ze afhankelijk van aparte maatregelen en voorzieningen, terwijl het merendeel van hen – met een beetje ondersteuning en maatwerk – gewoon wil deelnemen aan de samenleving! De COVID-19-pandemie heeft dat pijnlijk zichtbaar gemaakt. Als een soort contrastvloeistof vergroot de pandemie de bestaande knelpunten tussen de beleidswereld en de leefwereld. Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben één leven, maar het beleid voor dat leven is versnipperd over een hele trits aan ministeries en bestuurslagen. Alleen al bij het ministerie van VWS hebben de drie bewindspersonen elk een stukje gehandicaptenbeleid in hun portefeuille. Het is niet te doen om daar iets samenhangends van te maken. Neem het feit dat het kabinet al een jaar lang zegt de ‘kwetsbaren’ te willen beschermen, maar vervolgens niet met die kwetsbaren in gesprek gaat, en volledig gefixeerd is op het tel- len van ziekenhuisbedden. In de COVID-statistieken van de ziekenhuisbedden komt onze achterban niet voor. Niet omdat zij geen risico lopen, maar omdat het overgrote deel van hen zichzelf volledig – thuis – geïsoleerd heeft. Zij worden niet zichtbaar in een wet of een systeem, maar ze hebben wel ondersteuning en aandacht nodig. Daarom heeft Ieder(in) ook steeds gepleit voor geprioriteerde vaccinatie van mensen met een medi- sche indicatie in de leeftijd tussen 18 en 60 jaar en hun huisgenoten, mantelzorgers en zorgverleners. Helaas is het niet gelukt die prioriteit te verzilveren. Gelukkig loopt er ook veel goed. We hebben een goede samenwerking met het ministerie van VWS, en met andere ministeries en organisaties rondom volwasse- nen en jeugdigen met een beperking of chronische ziekte. Dat heeft ook geleid tot een tweetal belangrijke informatiepunten bij het NJi voor ouders en gezinnen, en bij Vilans voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Als je kijkt naar hoe vaak die geraadpleegd zijn, blijkt dat een schot in de roos! Of er nu wel of niet sprake is van een pandemie: het is ontzettend belangrijk dat mensen met een beperking of chronische ziekte de komende kabinetsperiode beter in beeld komen. En dat de drempels die meedoen in de weg staan, worden geslecht. Als dat lukt, hebben nog steeds evenveel mensen een ziekte of beperking, maar kunnen zij deelnemen aan de samenleving. Tel uit je winst!  Illya Soffer is directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Circa 230 organisaties zijn aangesloten bij het netwerk.    VILANS.NL 71 


   69   70   71   72   73