Page 70 - Vilans 2021
P. 70

 COVID-19  ONLINE CORONATAFELS BRENGEN MENSEN, INSPIRATIE EN TIPS SAMEN Het coronavirus leidde tot veel vragen en uitdagingen in de gehandicaptenzorg. Vilans organiseert daarom online Coronatafels waarin bevorderende en belemmerende factoren aan bod komen. De deelnemers delen er praktisch toepasbare tools, handreikingen, ideeën en ervaringen met elkaar. Deelnemers vinden de online Coronatafels heel bijzonder, omdat je met verschillende mensen bent: begeleiders, ervaringsdeskundigen en professionals uit zorginstellingen. Dan praat je anders met elkaar dan normaal. Sommigen bleken het lastig te vinden om iets nieuws te bedenken als ze de hele dag thuis zaten. Met tips over bij- voorbeeld een online bingo, beweegfilmpjes van fysiothera- peuten en buitenactiviteiten inspireerden de aanwezigen elkaar. ‘Zo help je elkaar door deze moeilijke tijd.’ Daarnaast kwamen thema’s als persoonlijke beschermings- middelen, mentale gezondheid, zelfzorg voor begeleiders, bezoekregeling, herstelzorg, beeldbellen, samenwerking met verwanten en cliënten, ethiek of actualiteit rondom het coronavirus voorbij. POSITIEVE INZICHTEN Ook positieve inzichten die deelnemers in de coronatijd hadden opgedaan, passeerden de revue. Denk hierbij bij- voorbeeld aan nieuw ontdekte kwaliteiten, zoals dagelijks vloggen of het ontwikkelen van creatieve thuiswerk- opdrachten door een team van begeleiders voor cliënten. En ook de rust en tijd om samen met kinderen te kunnen spenderen werd gewaardeerd. De Coronatafels verliepen zonder agenda. Alle uitkomsten en creatieve praktische tips deelde Vilans zeer regelmatig via de websites en nieuwsbrieven met het hele veld. CORONAWEGWIJZER IN HET DAGELIJKS WERK De Vereniging voor Gehandicaptenzorg in Nederland (VGN) en Vilans sloegen bovendien de handen ineen en destilleerden betrouwbare bronnen en de meestgestelde vragen ter ondersteuning van de gehandicaptenzorg. Hieruit ontstond de online CoronaWegwijzer, die zorg- professionals helpt om snel een goede afweging te maken in hun dagelijks werk. De invalshoeken variëren van het voorkomen van verspreiding tot het omgaan met cliënten die spanning of angst ervaren, en zorgen op afstand. De wegwijzer diende als aanvulling op het eigen corona- beleid van de verschillende zorginstellingen. Actuele aan- passingen in het landelijk beleid, maar ook passende aanvullende tips en suggesties werden continu toegevoegd. De gehandicaptensector is een gevarieerde sector, met veel verschillende doelgroepen en ondersteuningsgebieden. ‘Die zijn mogelijk niet allemaal terug te vinden in de weg- wijzer, maar compact en snel overzicht geven stond voor ons voorop bij de ontwikkeling’, aldus beleidsadviseur VGN Mini Eising.   Wegwijzer Versie 2, november 2020 voor begeleiders in de gehandicaptensector tijdens de coronacrisis      1. Over deze wegwijzer 2. Over het coronavirus 3. Verspreiding voorkomen 4.Praten met de cliënt 6. Een zinvolle dag binnenshuis 9. Zorg op afstand 10. Zorgen voor jezelf 11. Verzorging en verpleging 12. Het coronaloket Alle (praktische) informatie over corona vind je op het Kennisplein Gehandicaptensector     5. Spanning, angst of agressie bij de cliënt 7. Familie betrekken en ondersteunen 8. Omgaan met rouw en palliatieve zorg     Mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 70 VILANS.NL 


   68   69   70   71   72