Page 68 - Vilans 2021
P. 68

 Corona-ondersteuning helpt verpleeghuizen pandemie door De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in een verpleeghuis. Het programma Waardigheid en trots op locatie biedt verpleeghuislocaties daarom ondersteuning bij uiteenlopende coronavraagstukken, zoals het begeleiden van crisisteams of hulp bij communicatie en bezoek. Ook zijn er diverse tools beschikbaar om zelf mee aan de slag te gaan. De ondersteuning van maximaal vier maanden omvat maatwerk, afge- stemd op urgente vraagstukken van de verpleeghuisorganisatie of -locatie. Daarnaast kunnen aanbieders van ‘persoonsgebonden budget’ en ‘volle- dig pakket thuis’ die verpleeghuiszorg leveren deelnemen, evenals geclus- terde woonvormen met verpleging en verzorging. Op circa 25 uiteenlopende trajecten zijn in 2020 coaches met een plan van aanpak aan de slag gegaan. De rode draad van de verschillende trajecten:  Leren van de eerste golf en verbe- teringen doorvoeren.  Ondersteunen van het crisisteam.  Invoeren van de ‘Handreiking bezoek en sociaal contact’ en bijbehorende communicatie.  Ondersteunen bij vraagstukken ‘De corona- ondersteuning hielp ons een heldere structuur neer te zetten’ over cohortverpleging en persoon- lijke beschermingsmiddelen.  Bijdragen aan vraagstukken over financiën en continuïteit.  Ondersteunen bij vraagstukken over het welzijn van zowel bewoners als medewerkers. MULTIDISCIPLINAIR CRISISTEAM Bij zorgorganisatie Envida leefde de vraag hoe ze het juiste konden doen in coronatijd met negentien zorg- locaties. Na de eerste coronagolf heeft de organisatie de crisis actief geëva- lueerd en hierop gereflecteerd met hulp van onze corona-ondersteuning. Na een halfjaar was Envida volledig ingesteld op het werken in coronatijd. Guido Biesmans, directeur verpleeg- zorg: ‘We hadden heel snel een struc- tuur en dat gaf rust.’ De eerste stap die het bestuur tijdens de eerste golf zette, was de vorming van een centraal, multidisciplinair crisisteam met een vertegenwoordi- ging van directie en management, verpleeg- en wijkzorg en ondersteu- nende diensten. Het team trad met één geluid naar buiten en stemde gemaakte afspraken, waaronder een centraal draaiboek, via het managementteam met locaties af. Vervolgens vertaalden managers afspraken naar de werkvloer. Bij zorgorganisatie Sint Anna in Boxmeer richtte de corona-onder- steuning zich ook op het neerzetten van een krachtig crisisteam en het maken van een goed draaiboek. Teamcoach Shahien Mohamedradja: ‘Tijdens de eerste golf was het veel improviseren. We waren niet in staat de crisis georganiseerd te managen. Ook hadden we geen cohortafdeling, waardoor medewerkers bang waren voor kruisbesmetting. De zorgconti- nuïteit bleef wel overeind. Het onder- steuningstraject hielp ons een heldere structuur neer te zetten, zodat ieder- een nu precies weet hoe hij in welke fase moet handelen.’ Over het draaiboek waarmee Sint Anna ging werken zegt Mohamedradja: ‘Het is voor iedereen toegankelijk, met de juiste beslisbomen en formulieren. 68 VILANS.NL COVID-19  


   66   67   68   69   70