Page 67 - Vilans 2021
P. 67

 Sinds het voorjaar van 2020 brengt Vilans de overheidsmaatregelen rondom het corona- virus (COVID-19) en de impact daarvan op de langdurende zorg van acht Europese landen in kaart om zo te leren van de internationaal getroffen maatregelen. in de verschillende landen. Het testbeleid en de uitvoering van de tests verschillen per land. ‘In Neder- land had een aantal zorgorganisaties eigen testlocaties opgezet’, zegt Nies. ‘Daarnaast waren er experimenten met sneltesten. Engeland leverde test- kits aan verpleeghuizen die koeriers naar het laboratorium brachten. In Zweden kunnen burgers zichzelf testen met tests die thuis worden afgeleverd.’ TEKORT ZORGPERSONEEL De onzekerheid over het hebben van voldoende zorgmedewerkers in de meeste landen is groter geworden, met mogelijke uitzondering van Denemarken. Wel zoeken landen naar creatieve oplossingen. Nederland zet bijvoorbeeld mensen met een zorgspecialisatie in uit het leger. Duitsland schakelt ook soldaten in, maar dan om te helpen met eten. In België doen stewardessen dat.  In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt Vilans circa iedere drie maanden een tijdslijn die per land de voortgang laat zien van de corona-aanpak. Het gaat om België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland. BELANGRIJKE THEMA’S IN BEELD De tijdslijn geeft inzicht in antwoor- den op thema’s als: hoe gingen en gaan regeringen om met bezoekers- richtlijnen voor zorginstellingen, testbeleid, persoonlijke bescher- mingsmiddelen, monitoring van geïnfecteerde en overleden cliënten, compenserende maatregelen voor  Henk Nies, directeur strategie en ontwikkeling bij Vilans organisaties en medewerkers en de vaccinatiestrategie? En wat ligt ten grondslag aan gemaakte keuzes? ETHISCH DEBAT Vilans-directeur strategie en ontwik- keling Henk Nies vertelt: ‘In alle landen heeft een ethisch debat plaats- gevonden over de vraag of de negatieve effecten van de maatregelen opwegen tegen de positieve impact op de ver- spreiding van het virus, de ziekte en het aantal doden.’ Zo viel tijdens de tweede golf te zien dat er geen bezoek- verbod meer gold voor verpleeghuizen COVID-19  Leren van internationale corona-aanpak in de langdurende zorg    


   65   66   67   68   69