Page 65 - Vilans 2021
P. 65

  crisistijd op verschillende niveaus binnen zorgorganisaties. KENNIS In maart 2020 is Vilans in hoog tempo op zoek gegaan naar alle kennis over COVID-19 die binnenshuis en daar- buiten aanwezig is. De medewerkers kregen carte blanche om te voldoen aan de vraag vanuit de maatschappij. ‘In de eerste fase waren we vooral aan het rennen om informatie te vergaren en een structuur op te zetten. Iedereen in de zorg was op zoek naar dezelfde informatie’, aldus Vilans-adviseur en projectleider Johan Vesseur. ‘Eerst inventariseerden we via een digitaal platform aan welke praktijkkennis zorgmedewerkers behoefte hebben. Daarna selecteerden we vragen, verzamelden de antwoorden en zoch- ten we contact met experts. Ook keken we welke informatie buiten Nederland beschikbaar was. We hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van onze eigen contacten en nationale en inter- nationale netwerken. Zo werkten we samen met ActiZ, Verenso, V&VN, GGD GHOR Nederland, de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg en de Regionale Zorgnetwerken ABR.’ ‘Er was bij zorgprofessionals veel vraag naar draaiboeken, een soort stappenplannen die aangeven hoe je bijvoorbeeld een cohortafdeling organiseert of nazorg regelt. Ook de “corona audit” is vaak geraadpleegd. Dit is een toets waarmee een zorg- organisatie snel kan controleren of ze voldoende maatregelen heeft genomen  Een deel van de gevolgen van maatregelen voor de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking is onder de radar gebleven. om besmetting te voorkomen’, geeft Vilans-adviseur Jennie Mast aan. Zij is onder andere de drijvende kracht achter de ‘CoronaWegwijzer’ voor verpleeghuizen, een interactieve vraagbaak. Vanaf augustus is Vilans gestart met de ontwikkeling van aller- lei kennisproducten, bijvoorbeeld voor het omgaan met onbegrepen gedrag in coronatijd of het gebruik van digitale vormen van dagbesteding. Het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ heeft zijn infrastructuur benut om verpleeghuizen bij te staan met speciaal geschoolde corona- adviseurs. En voor ouderen, mensen met een beperking en burgers die in een risicogroep vallen, heeft Vilans in samenwerking met het ministerie van VWS het informatiepunt ‘Leven in coronatijd’ opgezet. Dit gebeurde in samenwerking met Ieder(in), Per Saldo, KBO-Brabant en NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Vesseur: ‘Om de juiste kennis en ant- woorden te bieden blijven we continu bezig met zicht krijgen op de vragen van zorgmedewerkers. We leren zelf ook van de ervaringen en we kijken waar we zo snel en effectief mogelijk kunnen ondersteunen.’   Henk Kamp, voorzitter branchevereniging Actiz ‘Het is onvermijdelijk dat er veel nadruk op preventie komt. Mensen kunnen door hun manier van leven de vraag naar ouderenzorg beperken.’ VILANS.NL 65 


   63   64   65   66   67