Page 61 - Vilans 2021
P. 61

  ‘Er wordt hier naar mij geluisterd, ik krijg het gevoel dat ik ertoe doe’ In de begeleiding staan eigen regie en het zelf kunnen ervaren voorop. Debora Gemert is bewoner bij WonenPlus. Zij vertelt over de per- soonsgerichte aanpak. ‘Voordat ik bij WonenPlus woonde, had ik woon- ruimte bij een andere organisatie’, zegt Gemert. ‘Daar voelde ik me als vrouw niet veilig. Er woonden te veel mensen. De begeleiding had geen tijd voor me, waar de mannelijke bewo- ners misbruik van maakten door vrouwen lastig te vallen. Toen ik bij WonenPlus ging wonen, werd ik heel hartelijk ontvangen. De begeleiding stond echt letterlijk met open armen voor me klaar. Ik heb ze dan ook geknuffeld. En ik ben gelijk gaan douchen. Want dat durfde ik bij die andere organisatie niet. Ik was zo blij. De begeleiders hebben hier wel tijd voor me. Ik kan altijd op ze terug- vallen. Als ik negatieve gedachten heb, kan ik daar samen met de bege- leider naar kijken. Zo heb ik regel- matig de neiging om weg te vluchten. Maar ik kan niet blijven verhuizen. Dan vragen ze: heb je bepaalde stap- pen ondernomen daarin? Of: wat heb je zelf gedaan om van die gedachten af te komen? Ik hoef mezelf niet anders voor te doen. Er wordt naar me geluis- terd. Ik krijg hier het gevoel dat ik ertoe doe.’ CLIËNTENRAAD Ook Trudy Duchateau woont bij WonenPlus. Samen met Gemert is zij lid van de cliëntentaad. ‘In de cliënten- raad zitten alleen cliënten en geen naasten’, vertelt Duchateau. ‘Dit is omdat we echt willen dat cliënten hun eigen stem kunnen laten horen. Het is fijn dat we een coach hebben die ons ondersteunt bij onze vragen. Ze helpt ons op weg met suggesties. Zo van: “Waarom doen jullie het niet zus of zo?” Ze vertaalt alles ook voor ons in gemakkelijke taal. Komen we er evengoed niet uit? Dan vragen we om meer uitleg bij de bestuurder. Ik vind het fijn dat we een heel open relatie met de bestuurder hebben. Dat is ook mijn tip aan andere cliëntenraden: probeer echt een band op te bouwen met de bestuurder. We kunnen alles tegen hem zeggen wat we willen. Ook spreken we hem heel vaak. Het is fijn dat er naar je geluisterd wordt. We proberen er altijd samen uit te komen.’   Begeleiding à la carte van Volwaardig leven: • Tweejarig vernieuwingsprogramma voor persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. • 34 vernieuwingstrajecten waarin met deelnemende organisaties wordt gewerkt aan diverse vernieuwende ideeën. • De inspirerende verhalen en praktische toepassingen worden gedeeld met de hele sector. VILANS.NL 61  


































































































   59   60   61   62   63