Page 59 - Vilans 2021
P. 59

 Om de regeldruk te verminderen, deed verpleeghuis Het Parkhuis in Dordrecht mee aan de schrapsessie van het programma ‘\[Ont\]regel de Langdurige Zorg’. Zorgmanager Marrie Cornelisse en beleidsmedewerker Lisette Jansen waren verbaasd over de forse tijdwinst. ‘We dachten kwartiertjes tijd te winnen, geen 87 uur per week.’ SAMEN LEREN EN ORGANISEREN  Meer tijd voor bewoners door minder administratieve lasten  ‘De schrapsessie kwam op het goede moment’, zegt Cornelisse. ‘We waren al gestart met een pilot om de administratieve druk te verlichten voor het team. We wilden meer tijd vrijspelen om aan de zorg voor onze bewoners te besteden. Binnen het team van het Merwehuis, een buitenlocatie van Het Parkhuis, hadden we daarom een multidisciplinaire werkgroep opgezet: Terugdringen Onnodige Procedures/Protocollen, afgekort TOP.’ Jansen vertelt dat bestuur, managementteam, cliënten- raad, ondernemingsraad en andere betrokkenen vooraf akkoord gingen met de proeftuin. ‘Door verschillende functies bij de werkgroep te betrekken, ontstond een breed draagvlak voor de uiteindelijke veranderingen.’ BEWUSTWORDING De werkgroep is naar de schrapsessie gegaan met een lijst van verbeterpunten (TOP-punten), inclusief de huidige tijds- investering per medewerker. Vervolgens stelden zij samen de prioriteiten vast en gaven de randvoorwaarden aan voor verandering. ‘We hebben met het team vooral gekozen voor de punten die we zelf kunnen veranderen’, licht Cornelisse toe. De andere teams van Het Parkhuis bleven via nieuws- brieven op de hoogte van de voortgang. ‘De belangrijkste vraag bij alles was: “waarom doen we dit?”’, zegt Jansen. Cornelisse vertelt dat ze bijvoorbeeld de loop- lijsten aan het begin van een dienst hebben geschrapt en de rapportage Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). ‘Lastiger is het als het met wet- en regelgeving te maken heeft. Of als je niet weet waarom iets moet gebeuren, zoals het maandelijks registreren van het gewicht van een cliënt. Het helpt enorm als een dokter kan uitleggen wat de reden hiervan is. Dan is er vaak meteen begrip.’ ‘Het gaat ook over bewustwording’, vult Jansen aan. ‘Bij alles wat je doet je afvragen wat het toevoegt. Dan blijf je kritisch.’ FORSE TIJDWINST Met een team van meer dan 35 collega’s wisten ze een grote tijdwinst te behalen. Het meest verrassende was wel de besparing van vijf uur op rapporteren en nog eens vijf uur op de mondelinge overdracht tussen collega’s op een groep van dertig bewoners. De tijdwinst gaat met name naar meer activiteiten met bewoners. ‘Even rustig samen ont- bijten, vaker wandelen, gesprekjes met naasten. Maar ook naar de omslag die we aan het maken zijn naar kleinschalig wonen, en daar de zorg op aanpassen’, aldus Cornelisse. De tijdwinst zorgt daarnaast voor meer werkplezier bij de medewerkers. Vooraf gaven zij het cijfer 6,5 aan de tijd die ze kwijt zijn met registreren. Dat cijfer is nu gestegen tot een ruime 8.   VILANS.NL 59 


   57   58   59   60   61