Page 57 - Vilans 2021
P. 57

  door de waardenkaart Om de samenwerking binnen zorgnetwerken te verbeteren heeft Vilans de waardenkaart ontwikkeld. Gedeelde waarden zijn immers een goede basis voor samenwerking. Daphne Donders, relatiemanager bij Sensire en Gerlinde Vorderman, strategisch adviseur bij Vérian, delen hun ervaringen. ‘Met de waardenkaart ga je makkelijker het gesprek aan met de andere partijen in het netwerk.’ SAMEN LEREN EN ORGANISEREN  Betere samenwerking  Daphne Donders en Gerlinde Vorderman opereren in meer- dere zorgnetwerken. In 2019 en 2020 liep Vilans met hen mee bij de zorgnetwerken ‘Parenteralia thuis’ en de ‘Bestuurlijke tafel Apeldoorn’. ALLE KAARTEN OP TAFEL Volgens Donders hebben de waarden- kaarten geholpen om makkelijker het gesprek aan te gaan met de andere par- tijen in het netwerk. Ze pleit ervoor om bij aanvang van een netwerksa- menwerking expliciet de governance te bespreken. ‘Je legt je kaarten op tafel en zo is er meer openheid naar elkaar’, zegt ze. ‘Je bespreekt bijvoor- beeld direct wie op bepaalde thema’s de leiding pakt en wie verantwoorde- lijk is voor afzonderlijke aspecten van het project.’ ‘Samen iets neerzetten is gebaseerd op vertrouwen’, voegt Vorderman daaraan toe. ‘Je komt op deze manier een forse stap verder.’ EYEOPENER Het nadenken over waarden in de zorgnetwerken was een eyeopener, vindt Vorderman. ‘Je staat stil bij wat je belangrijke waarden vindt in relatie tot het samenwerken in netwerken en hoe jouw organisatie daarin staat. Vervolgens kijk je welke waarden overeenkomen en bepaal je gezamen- lijk belangrijke uitgangspunten in de samenwerking. Het vraagt om over de muren te kijken van je eigen organisa- tie, naar de doelen van het hele net- werk. Spannend in het begin, want het is vaak nog geen gemeengoed. Op deze manier ontstaat er meer gemeenschappelijkheid en openheid. Dat verstevigt de banden.’ Volgens Donders veranderen ook de eigen organisatiewaarden dankzij het werken met de waardenkaart. ‘We zijn hierdoor meer naar buiten toe gericht, want je bent tenslotte niet de enige organisatie rondom een klant. Bundel dus krachten en inzichten. Soms moet je daarvoor ook intern iets veranderen. Ook al zal je organisatie qua doelstellingen en waarden mis- schien niet helemaal op één lijn komen met die van het netwerk, je uitgangspunt moet wel hetzelfde zijn.’ ANDERS DOEN ‘Dankzij het werken vanuit dezelfde waarden doen we dingen nu anders’, zegt Vorderman. ‘Er wordt niet meer omheen gedraaid als bepaalde resul- taten niet behaald zijn. We gaan een open dialoog aan.’ Donders conclu- deert enthousiast: ‘Het heeft me nog meer drive gegeven om in netwerken te werken. Het geeft energie om in dialoog te blijven en je bewust te zijn van je eigen waarden.’   Netwerken Parenteralia thuis en Bestuurlijke tafel Apeldoorn In het netwerk Parenteralia thuis leveren Sensire, Vérian en Gelre Ziekenhuizen thuis oncologische zorg. Het netwerk Bestuurlijke tafel Apeldoorn bestaat uit een aantal VVT- organisaties, HOOG (HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland) en Gelre ziekenhuizen in de regio Apeldoorn. VILANS.NL 57 


   55   56   57   58   59