Page 54 - Vilans 2021
P. 54

 SAMEN LEREN EN ORGANISEREN Regeldruk verminderen  begint bij de waarom-vraag Het terugdringen van administratieve lasten in de langdurende zorg start bij het snappen van de bedoeling. Toenmalig minister Hugo de Jonge van VWS gaf tijdens een snapsessie in januari 2020 aan dat het anders kan als het gaat over regeldruk. Hij benadrukte daarbij het belang van samenwerken met alle relevante partijen. De kernboodschap van De Jonge tijdens de snapsessie luidde dat er gezamenlijk veel te doen valt tegen regel- druk in de langdurende zorg. Hij bezocht deze sessie die voor de gehandicaptenzorg werd georganiseerd in het kader van het programma ‘(Ont)Regel de Langdurige Zorg’. Vilans, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en landelijke organisaties werken hierin samen. De Jonge benoemde dat zowel externe bronnen als de interpretatie van wet- en regelgeving een belangrijke rol spelen in regeldruk. Medewerkers van verschillende gehandicaptenzorginstel- lingen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het ministerie van VWS en het Voedingscentrum namen deel aan deze snapsessie om het waarom te begrijpen van bepaalde administratieve las- ten in de zorg. En om vervolgens gezamenlijk over oplossin- gen na te denken. Een snapsessie volgt op een schrapsessie, waarin deelnemers de regeldruk binnen hun organisatie inzichtelijk maken en handvatten krijgen om zelf de (interne) regeldruk aan te pakken. De administratielasten lopen uiteen: van te veel in te vullen pop-ups in het elektronisch cliëntendossier tot aan stickers op voedselwaren volgens de HACCP-regels. Maar ook het veelvuldig verplicht melden van incidenten aan de IGJ en 350 gemeenten die met verschillende formulieren en eisen werken bij de zorginkoop. WETSWIJZIGING WOONPLAATSBEGINSEL Het woonplaatsbeginsel voor de jeugdhulp is een voorbeeld van een externe bron. Een draak van regelgeving, vond De Jonge. Hij gaf toe dat ze dat als wetgever bij het ontstaan ervan onvoldoende hebben ingezien en beloofde een wets- wijziging. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ging met haar partners in gesprek om deze wetswij- ziging goed te laten verlopen en vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan. Bij het interpreteren van wetgeving zag De Jonge ook ver- beterpotentieel, want na een incident in het verleden neigt men ertoe om alles op instellingsniveau af te willen dekken. ‘Dat resulteert dan vaak in afvinkdrift’, concludeerde hij. SAMENWERKEN IN TERUGDRINGEN REGELDRUK De toenmalig minister liet weten dat samenwerken een belangrijke sleutel is bij het terugdringen van regeldruk. Hij adviseerde bijvoorbeeld de goede voorbeelden en hulp- middelen van Vilans tegen administratieve lasten te gebruiken, en om bij de gemeenten, het zorgkantoor en het ministerie aan te kloppen. Hij gaf aan een bondgenoot te zijn. ‘Gezamenlijk kunnen we met veel minder papierwerk toe dan nu het geval is.’   Er valt veel te doen tegen regeldruk in de langdurende zorg.  54 VILANS.NL 


   52   53   54   55   56