Page 53 - Vilans 2021
P. 53

 FEITEN & CIJFERS SAMEN LEREN EN ORGANISEREN SAMEN AAN DE SLAG     Samen aan de slag met de Wet zorg en dwang, hygiënisch werken of het  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hoe heeft Vilans zorgprofessionals hiermee kunnen helpen? Het stappenplan voor de invoering van de Wzd is te vinden Volwaardig leven Met het programma Volwaardig leven moet flexibel worden ingespeeld op zorgvragen van mensen met een beper- king en hun naasten. Wie zijn dit? • 130.000mensenmeteenbeperking die intensieve zorg ontvangen • 250.000naastendiezorgdragen voor mensen met een beperking • 180.000professionalswerkzaam in de gehandicaptenzorg In 2020 is de gemiddelde op o.a. vilans.nl cliënttevredenheidsscore  werken Hoe werkt een besmetting eigenlijk? In de leeromgeving hygiënisch werken gaan teams samen aan de slag met hygiënisch werken. Er zijn 387 deel- nemende organisaties, op 834 zorg- locaties, die meedoen met 1210 teams. Eind 2020 waren er door deze teams 539 verbeteracties geformuleerd en al 143 uitgevoerd. Top 3 thema’s over de Wet zorg en dwang • Onvrijwilligezorg(96vragen) • RegistratieenVerantwoording (57 vragen) • Onvrijwilligeopname(56vragen) * Op basis van de gegevens op Zorgkaart Nederland. ‘Geluk is meer dan blij en tevreden zijn. Betekenisvol leven, zelfkiezeneneenvitaal netwerk zijn minstens zo belangrijk’ 15 kennisproducten heeft Vilans in 2020 ontwikkeld voor persoonsgerichte zorg in het kader van de Wet zorg en dwang. van bewoners en naasten in verpleeghuizen licht gestegen naar * . 8,4   Waardigheid & trots op locatie Waardigheidentrotsoplocatie(WOL) is een ondersteuningsprogramma dat vanaf 2019 verpleeghuislocaties helpt omtevoldoenaanhetKwaliteitskader Verpleeghuiszorg. • 418verpleeghuislocatiesdoenmee aan het programma WOL. Na de scanpakt7%zelfdeverbeteringen op, 11% ontvangt lichte ondersteu­ ning, 38% extra ondersteuning en 44% intensieve ondersteuning. • Dewebsitewaardigheidentrots.nlis in twee jaar 650.757 keer bezocht. • 324locatiesnemendeelaanhet programma Waardigheid en trots, de voorloper van WOL. • Waardigheidentrotsoplocatieheeft 28.525 volgers op sociale media. • 5.589abonneesontvangeniedere week de nieuwsbrief. • Erzijndeafgelopen2jaar54events, netwerk­ en themabijeenkomsten, congressen en webinars georgani­ seerd, waaraan ruim 6.000 zorg­ professionals,beleidsmedewerkers en zorgmanagers deelnamen. • 450zorgaanbieders Hygiënisch     VILANS.NL 53 


   51   52   53   54   55