Page 51 - Vilans 2021
P. 51

  Ingesleten werkpatronen en opvat- tingen zijn hardnekkig. En ook het zoeken naar de juiste organisatie- vorm is vaak een heel gepuzzel. Organisatiegrenzen veranderen door meer samenwerking. Soms moet kennis worden ontwikkeld omdat er nieuwe vragen opkomen. Vilans toetst die kennis in de praktijk. Dit gebeurt volgens het principe van de vier V’s: verzamelen (van vragen), verrijken, valideren (van oplossingen) en ver- spreiden van kennis en goede voor- beelden. Deze kennis is een onmisbare schakel tussen beleid en praktijk en tussen wetenschap en praktijk. De ervaren regeldruk bijvoorbeeld is een factor die het werkplezier al jaren aantast. Terwijl werkplezier belang- rijk is om zoveel mogelijk mensen te  Het verbeterpotentieel is groot en organisaties beseffen dit zelf ook, want op veel locaties zijn verbeter­ trajecten in gang gezet. behouden voor de zorg. Het is daarom van belang dat zorgmedewerkers begrijpen waarom registraties nodig zijn en dat alleen registraties worden gebruikt die zinvol zijn. ‘Achter regis- traties zit meer dan alleen de regels. We hebben het ook over gedrag en cultuur die maken dat regels in stand worden gehouden of worden inge- voerd’, aldus Vilans-adviseur Elsbeth Zielman, die snap- en schrapsessies begeleidt waarin zorgmedewerkers ‘Wat eerst onnodige registraties leken, herkent een professional ineens als nuttig’ aangeven waar de regeldruk zit in hun eigen organisatie. De gesprekken tij- dens de sessies gaan niet alleen over wat wettelijk verplicht is, maar ook over vertrouwen, verwachtingen, belangen, nut en noodzaak. ‘Dat zijn de pareltjes waar je kwartjes bij men- sen ziet vallen. Wat eerst onnodige registraties leken, herkent een profes- sional ineens als nuttig omdat hij nu weet waar deze voor dienen’, zegt Zielman. Verder speelt mee dat mede- werkers en organisaties moeten wennen aan meer ruimte voor de professional. Het doel is werken van- uit een paradigma dat uitgaat van vertrouwen in de kundigheid van de medewerkers. ‘We zitten nog echt in die verschuiving, waardoor je merkt dat dat af en toe schuurt’, aldus Zielman. Maar ze is hoopvol gestemd. VILANS.NL 51 


   49   50   51   52   53