Page 50 - Vilans 2021
P. 50

 50 VILANS.NL ACHTERGROND Leren om op een andere manier te werken Het bijbenen van alle ontwikkelingen is geen sinecure, vooral bij personele krapte. Vilans ondersteunt zorgprofessionals en leert ze om te gaan met veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit en innovaties. Dat werkt vooral goed door samen met hen te kijken hoe ze het nu doen, en na te gaan hoe een andere werkwijze gewoonte kan worden. SAMEN LEREN EN ORGANISEREN  


   48   49   50   51   52