Page 45 - Vilans 2021
P. 45

 COLUMN DIGITALE TRANSFORMATIE   Innoveren is vooral hard (samen!)werken De toekomst voorspel je niet, die maak je samen. Tenminste, zolang niet iedereen alsmaar hetzelfde doet, want in dat geval verandert er niets. En juist verandering is keihard nodig, zeker in de ouderenzorg. Dat bewustzijn groeit, maar er is zeker nog een weg te gaan. De komende decennia neemt het aantal kwetsbare ouderen toe en daarmee een toenemende vraag naar hoogwaardige en complexe zorg. Terwijl er nu al sprake is van krapte op de arbeidsmarkt en we ook het aantal betrokken mantelzorgers zien dalen. Dat schreeuwt om slimme oplossingen. Als samenleving, maar ook als sector, kunnen we ons onmogelijk neer- leggen bij een doemscenario waarin een kwalitatief goede gezondheidszorg in ons land niet langer behapbaar is, ook niet financieel. Niets doen is geen optie. We moeten in beweging komen. Nu, want het is nog niet te laat, maar de tijd dringt. Bij tanteLouise, dat het initiatief nam tot het samenwerkingsprogramma ‘Anders Werken in de Zorg’, is de toekomst in dat opzicht allang begonnen. Maar niet alleen daar. Gelukkig maar. In West-Brabant, maar inmiddels ook in Friesland, Midden-Brabant en Zeeland draait het programma Anders Werken in de Zorg op volle toeren. Daar werken innovatieve organisaties in de ouderenzorg samen met elkaar, wetenschappers, kennisinstituten als Vilans en het bedrijfsleven om de inzet van arbeidsbesparende technologie te versnellen. Het zijn die pioniers die het niet alleen doen maar samen en zich continu afvragen: ‘Kan het anders, kan het beter?’ Het zijn ook die kwartiermakers die de luiken van hun eigen organisaties openzetten, omdat ze ervan overtuigd zijn dat je samen verder komt. Omdat iedereen voor dezelfde uitdaging staat en er weinig wordt bereikt wanneer iedereen zelf het wiel probeert uit te vinden. Een technologie die zijn nut bewijst in Bergen op Zoom, werkt ook in Leeuwarden of Middelburg. Daarom kiezen zij ervoor het samen te doen, van elkaars innovatieve successen en uitglijders te leren en elkaar te versterken. Wat de organisaties die samenwerken binnen Anders Werken zien, is dat de opbrengst van de inzet van arbeidsbesparende technologie voor zorgmedewerkers niet altijd direct zichtbaar en voelbaar is. Dat wordt anders als je zorgt voor een uitdagend werkklimaat waarin een aantal slimme oplossingen wordt ‘gestapeld’. Als je gebruikmaakt van slim incontinentiemateriaal én van slimme brillen, van valdetectie én heupairbags. Dat effect wordt nog versterkt als de inzet van al die innovaties op grotere schaal gebeurt. Ook niet onbelangrijk: schaalgrootte ver- sterkt je positie, zowel ten opzichte van commerciële aanbieders van technolo- gie als zorgverzekeraars. Gewoon voorbeelden van een paar geleerde lessen, die we binnen Anders Werken graag met elkaar en met de wereld delen. Want: hoe meer kennis en ervaring we met elkaar uitwisselen, hoe groter de versnelling. En die is hard nodig om de ouderenzorg – alle donkere wolken ten spijt – toekomstbestendig te maken. Ik ben ervan overtuigd dat technologie het verschil kan maken. En dat verschil maken we in de verpleeghuiszorg samen.  Nils van de Reijt van zorg­ organisatie tanteLouise in Bergen op Zoom is projectleider van het programma Anders Werken in de Zorg. Daarin werken dertien ouderenzorgor­ ganisaties in West­Brabant aan de ontwikkeling en toepassing van arbeidsbesparende zorgtechnologie.    VILANS.NL 45 


   43   44   45   46   47