Page 44 - Vilans 2021
P. 44

 DIGITALE TRANSFORMATIE MAATWERK NODIG VOOR DIGITALE VAARDIGHEDEN ZORGPROFESSIONAL ‘Het gebruik van digitale middelen in de zorg kan veel slimmer’, zegt Bart van Mierlo, senior adviseur bij Vilans. Hij komt tot deze conclusie na onderzoek onder zorgprofessionals en zorgorganisaties in de langdurende zorg. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Buro Strakz, Utrechtzorg, Tech@doptie en Digivaardig in de zorg. De onderzoekers spraken uitgebreid met zorgprofessionals die bezig zijn met het verbeteren van digitale vaardigheden van henzelf of collega’s. Zij zijn gekomen tot vijf per- sona's die inzicht geven in de kennis, motivatie, houding en het zelfbeeld van verschillende zorg- professionals als het gaat om het verbeteren van digitale vaardigheden. Namelijk: de analoge idealist, de aarzelende technologiegebruiker, de drukke prioriteitensteller, de digivaardige profes- sional en de digitale enthousiasteling. De perso- na’s helpen projectleiders van digitale projecten in de zorg om te kiezen voor slim maatwerk. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de onder- liggende motieven om te werken aan digitale vaardigheden te divers zijn voor een ‘one size fits all’-benadering. Een voorbeeld: iemand die weerstand ervaart om met technologie te werken omdat hij bang is dat daarmee zijn baan verdwijnt, vraagt om een andere aanpak dan de medewer- ker die geprikkeld wil worden om met nieuwe mogelijkheden de beste zorg te leveren. Sjors Groeneveld van Tech@doptie is daarom erg blij met de resultaten van het onderzoek: ‘Met onze persona’s krijgen zorgorganisaties handvaten om rekening te houden met deze diversiteit.’ SPREKEND VOORBEELD ‘Een sprekend voorbeeld is de e-learning’, zegt Van Mierlo. ‘Veel zorgaanbieders zetten dit mid- del in en voor een aantal zorgprofessionals werkt dit goed. Maar niet voor iedereen. De analoge ide- alist is vaak niet vaardig genoeg om de e-learning te volgen en de digitale enthousiasteling wil veel liever zelf dat nieuwe ECD verkennen dan een vast stramien doorlopen.’ Er bestaan ook overeenkomsten. ‘Vrijwel iedereen die we heb- ben gesproken noemt het nut voor de cliënt en de kwaliteit van hun werk als motivatie om met digitale middelen aan de slag te gaan.’ Ook het zelfbeeld is bepalend. Van Mierlo: ‘Zorgprofessionals die denken dat zij nooit digi- taal vaardig zullen worden, help je niet door meer kennis over digitale middelen aan te bieden. Het stimuleren van motivatie, houding en zelfbeeld zijn dan sleutels tot succes. Van verschillende zorgprofessionals horen we verder dat een geza- menlijk gesprek over de invloed van technologie op hun werk ze nieuwe inzichten heeft gegeven en vooroordelen heeft weggenomen. Timing is tot slot heel belangrijk. Een uitgelezen moment is bij het invoeren van een nieuw digitaal middel. De motivatie om snel digitale vaardigheden te ontwikkelen is dan groot.’              44 VILANS.NL 


   42   43   44   45   46