Page 43 - Vilans 2021
P. 43

  DIGITALE TRANSFORMATIE ‘De inzet van zorgtechnologie moet het nieuwe normaal worden’ Met het programma Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) helpen Vilans en Academy Het Dorp organisaties bij het inzetten van technologie in zorgprocessen. De kwartiermakersfase heeft veel inzichten opgeleverd. ‘Als zorgorganisatie moet je het jezelf gunnen om goede mensen in huis te halen die projecten kunnen managen.’  T wee en een half jaar geleden schreef Joris Ebben, hoofd Strategie en Innovatie van Academy Het Dorp, de hoofdlijnen van het programma IIG. Het was hem opgevallen dat de uitvoer en de opschaling van innovatie bij organisaties vaak een struikelblok is. En ook dat het gebruik van nieuwe technologie meestal rust op de schouders van enkele enthousiaste innovators en dat projecten abrupt tot een eind komen als een incidentele subsidiestroom wegvalt. Met de IIG wil het ministerie van VWS het dan ook makke- lijker maken voor cliënten en zorgverleners om technologie toe te passen. Het onderzoeksteam en de auteurs van het rapport concluderen na de kwartiermakersfase dat er een goede digitale infrastructuur moet zijn met gebruiks- vriendelijke apparaten, betrouwbare internetverbindingen, support door IT’ers en zorgverleners met voldoende digitale vaardigheden. FLEXIBILITEIT ‘Ik wil hier het belang van experts aan toevoegen die “agile” kunnen werken’, vertelt bestuursvoorzitter Jan van Kampen van InteraktContour. Agile staat voor wendbaar, lenig en flexibel. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. ‘Wij voldeden wel aan de randvoorwaarden, maar tegelij- kertijd merk je dat er meer nodig is.’ Ook de samenwerking met externe partijen is belangrijk. Zo doet InteraktContour zaken met drie zorgkantoren die nodig zijn om een deel van de innovatiekosten separaat te financieren. ‘Het scheelt dan wel als je komt met een project vanuit de IIG. Dan krijg je veel sneller de handen op elkaar.’ ‘We werken er met de IIG naartoe dat technologie echt onderdeel wordt van het werk’, licht Ebben toe. ‘Als je ziet hoe snel technologie op de markt komt die waarde heeft voor cliënten, moet je concluderen dat je niet voor elk stukje technologie een nieuw uitvoeringsplan van twee jaar kunt opstarten. Dat kan een organisatie zich niet veroor- loven. Reden dus om met de IIG toe te groeien naar een situatie dat een organisatie en haar medewerkers flexibel worden als het gaat om het gebruik van technologie. Dat betekent dat de zorgverleners en de organisatie goed inspe- len op innovatie van infrastructuur, veranderkunde of kennis. Daar zijn ook alle toekomstige innovatieprocessen bij gebaat.’ ‘De inzet van technologie moet het nieuwe normaal worden’, sluit Van Kampen af.   VILANS.NL 43 


   41   42   43   44   45