Page 42 - Vilans 2021
P. 42

 DIGITALE TRANSFORMATIE  Vilans bouwt samen met het Digital Health Center en de Thuisleefgids aan de ‘Landelijke Kennisbank eHealth’. Secretaris-generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS: ‘Er bestaat nog geen overzicht van de beschikbare hulpmiddelen en innovaties en hun toepassing. Deze kennisbank moet daar verandering in brengen.’ Landelijke Kennisbank eHealth voor meer eenheid  Tijdens de eHealthweek in 2020 riep Gerritsen op tot gezamenlijke actie en samenwerking. ‘Het is belangrijk dat we inzicht krijgen in wat andere gebruikers van producten vinden, bij welke vraag een bepaald product juist wel of niet goed werkt en in welke setting het product het best gebruikt kan worden.’ UNIFORMITEIT NODIG OM TE VERGELIJKEN Voor Vilans is senior onderzoeker Henk Herman Nap aangesloten. ‘Voor de structurele financiering van technologie is het belangrijk om de toegevoegde waarde voor de zorg goed in kaart te brengen’, zegt Nap. ‘Omdat organisaties dit nu op zoveel ver- schillende manieren doen, is onder- ling vergelijken lastig. We zien in Nederland hogescholen, onderzoeks- bureaus en soms ook zorgorganisaties zorgtechnologieën evalueren. Een goede ontwikkeling, maar omdat iedereen weer een andere methode gebruikt met verschillende uitkomst- maten, krijg je een versnipperd beeld van de meerwaarde van zorgtechno- logie. Dat maakt vergelijken lastig. Daarnaast zou het fijn zijn als we onderzoeken kunnen stapelen. Nu voeren organisaties vaak kleine test- projecten uit onder zo’n veertig tot zestig mensen. Dat is dan in aantal te klein om harde conclusies uit te trek- ken. Daarom zou het fijn zijn als we de kleine onderzoeken bij elkaar kun- nen optellen. Maar dat kun je alleen doen als er sprake is van uniformiteit in de waardebepaling. Met het project Waardegedreven eHealth werken we daar dan ook aan, waarbij we als Vilans verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en kennisdeling. We wil- len alle initiatieven verbinden die zich bezighouden met het verzamelen van kennis over eHealth. Veel partijen hebben hun interesse al getoond, zoals CZ, Zilveren Kruis, Tilburg Universiteit, gemeente Breda, HAN, Hogeschool Utrecht, Windesheim en ZonMw. VASTSTELLEN WELKE ELEMENTEN JE MEENEEMT Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam doet mee aan het project. ‘Er zijn veel verschillende methoden om de waarde van een technologie te bepalen’, vertelt onderzoeker Anne Marie Weggelaar. ‘Afhankelijk van de methode die je hanteert, kom je tot een andere waardebepaling. Daarnaast zijn er veel verschillende stakeholders, die allemaal andere din- gen belangrijk vinden. Daarom doen we literatuuronderzoek naar de voors en tegens van verschillende methoden en kijken we welke elementen we moe- ten meenemen voor het krijgen van inzicht in de waarde van eHealth.’  42 VILANS.NL 


   40   41   42   43   44