Page 41 - Vilans 2021
P. 41

 DIGITALE TRANSFORMATIE Meer vrijheid voor cliënten dankzij dynamische leefcirkels  In het project FreeWalker werkt Vilans samen met Nederlandse en Europese partners aan flexibele en praktische inzet van leefcirkels. Deze vergroten straks de bewegings- vrijheid van thuiswonende ouderen en van ouderen in een verpleeghuis. De ontwikkeling vindt plaats in co-creatie met mantelzorgers en professionals. Veel zorgorganisaties gebruiken al leefcirkels binnen de gebouwen en gps-tracking buiten. ‘Dat levert veel vrijheid op voor onze cliënten’, vertelt Matthieu Arendse, innovatie- adviseur bij zorgorganisatie tanteLouise. ‘Alleen loopt bij ons nu de leefcirkel tot aan de voordeur. Als ouderen naar buiten willen, kunnen we hen wel volgen met gps-techniek, maar krijgen cliënten bijvoorbeeld geen melding wanneer ze buiten de voor hen gebruikelijke route komen. Met de dynamische leefcirkels die we nu ontwikkelen kan dat wél.’ MEERWAARDE VAN CO-CREATIE Vilans regelt in Nederland de co-creatiesessies, de evaluatie en de uitvoering van het onderzoek. TanteLouise is als zorgorganisatie betrokken bij het co-creatieproces. ‘Met co-creatie sluit je beter aan bij de realiteit van de praktijk’, aldus Arendse. ‘Het voorkomt dat ontwikkelde technolo- gieën onbenut op de plank blijven liggen. Als de FreeWalker- notificatie straks als enige melding binnenkomt op de smartphone van een zorgprofessional werkt dat natuurlijk prima. Maar een zorgmedewerker heeft meer te doen. Wanneer hij ook nog eens twintig meldingen van andere digitale toepassingen binnenkrijgt, moet je daar goed op in weten te spelen. Zorgprofessionals geven verder aan dat het lastig kan zijn om met dynamische leefcirkels te werken wanneer je meerdere ouderen tegelijkertijd in de gaten moet houden.’ Senior onderzoeker bij Vilans Henk Herman Nap: ‘Als samenwerkingsverband ontwikkelen we dan ook een online portal die tegemoetkomt aan deze behoefte.’ INTERNATIONALE SAMENWERKING Ondanks dat er nog wel een weg te gaan is, heeft FreeWalker al veel opgeleverd. ‘De internationale samen- werking heeft ons daarbij goed geholpen’, benadrukt Nap. ‘Zo was er kennis nodig van een lerend systeem dat niet in Nederland beschikbaar was. Door samen te werken met Zwitserland en Oostenrijk konden we een technologie ont- wikkelen die anders niet mogelijk was geweest. Bijkomend voordeel is dat de technologie op grotere schaal is in te zet- ten. Zo is FreeWalker straks geschikt voor zowel stedelijk als bergachtig gebied.’ ‘Een voordeel van internationale samenwerking is inder- daad het optimaal benutten van kennis’, zegt Arendse. ‘Toch is het belangrijk dat we kritisch blijven op de meer- waarde. Soms zijn de afstand en de cultuurverschillen ook een drempel. Dat vraagt om regelmatig afwegen of er vol- doende voordeel is om die verschillen te overbruggen. Het is niet voor alle elementen noodzakelijk om samen met anderen op te trekken.’   VILANS.NL 41 


   39   40   41   42   43