Page 4 - Vilans 2021
P. 4

VOORWOORD   Vilans 2021: Samen zorgen we dat zorg beter werkt Als onze naasten ons lief zijn, moeten we de komende jaren flink aan de slag. Het aantal oude- ren stijgt snel, mensen met een beperking kunnen niet volledig meedoen en zorgprofessionals staan onder druk. Anders werken en samenwerken is nodig om mensen met een langdurende zorgvraag zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat zij wensen. Zo moet de hele mens meer centraal komen te staan, dient technologie op een goede wijze te worden benut en moet samenwerking in de regio veel sterker worden ontwikkeld. De coronacrisis heeft veel creati- viteit losgemaakt en maakte tegelijk een enorme behoefte aan kennis zichtbaar. Als Vilans ontwikkelen, valideren en verspreiden we kennis die praktisch toepasbaar is en die bijdraagt aan het oplossen van knelpunten die mensen met een langdurende zorgvraag ervaren. We richten ons op iedereen die met hen werkt, om op een goede, mensgerichte en duurzame manier te werken. Kennis over hoe je kunt handelen, voorbeelden van elders en de laatste inzichten uit de wetenschap helpen hierbij. Als Vilans zijn we ‘verbindingsoffi- cier’ tussen de wereld van de wetenschap, de praktijk, het beleid en het onderwijs, en we zijn vertaler, innovator en wegwijzer. We gebruiken expert- en wetenschappelijke kennis en ervaringskennis van burgers, mantelzorgers, professionals en bestuurders. Dat doen we altijd samen, want samen weten we meer en samen bereiken we meer.  In deze bundel laten we aan de hand van vijf actuele thema’s zien hoe Vilans samen met part- ners werkt aan de uitdagingen in de langdurende zorg. Zo gaat het thema Cliënt en naasten over je leven leiden zoals jij dat wilt. De vragen bij dit thema zijn bijvoorbeeld ‘hoe kan ik zelf beslissen welke zorg bij me past?’ Of ‘waar kan ik ondersteuning krijgen bij de zorg voor mijn moeder?’ Het thema Dichtbij de zorg gaat over de rol van kennis bij het verbeteren van de zorg en hoe we met een goede kennisinfrastructuur de juiste kennis op de juiste plek bren- gen. Digitale transformatie geeft aan hoe technologische ontwikkelingen het leven verande-  ren en welke kansen dat biedt voor de zorg. Samen leren en organiseren laat de stappen zien die we moeten zetten naar het beter organiseren van ondersteuning rondom de behoeften van mensen. Dat betreft meer dan alleen de zorgverlening; het gaat ook over de organisatie in bijvoorbeeld de wijk, regionalisering en stevige flexibele netwerken en allianties die veel breder zijn dan alleen ‘zorg’. Deze bundel is niet compleet zonder het thema COVID-19. De geleerde lessen van de coronacrisis en wat die betekenen voor iedereen in de langdurende zorg, zijn te waarde- vol om te negeren. We hopen dat deze publicatie inzicht geeft in ons werk en inspi- ratie biedt voor de toekomst. Over die toekomst gaan we graag verder met u in gesprek, want alleen samen zorgen we dat zorg beter werkt.  Mirella Minkman en Erwin Bleumink Mirella Minkman en Erwin Bleumink.  4 VILANS.NL 


   2   3   4   5   6