Page 39 - Vilans 2021
P. 39

   oplevert en ze geven trainingen aan zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld over het creëren van draagvlak voor nieuwe werkprocessen of over de (on)mogelijkheden van nieuwe tech- nologie. Dikwijls doen zij onderzoek naar de werkzaamheid en de haal- baarheid. Samen met onder andere zorgverzekeraars, ZonMw, Alzheimer Nederland, Tilburg University en de Erasmus Universiteit doet Vilans bijvoorbeeld onderzoek naar de waarde van zorgtechnologie en naar een methode om de meerwaarde te waarderen. MAATWERK ‘Inzet van technologie is maatwerk. De inzetbaarheid kan sterk verschil- len per organisatie en daarbinnen weer per locatie en zelfs in de tijd’, zegt Nap. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een evaluatie van het gebruik van slim incontinentiemateriaal in het programma Anders Werken in de zorg. In februari 2020 werd op een locatie van een zorgorganisatie een besparing vastgesteld van € 150.000 terwijl dat bedrag in oktober was teruggevallen tot € 20.000. ‘Dat heeft alles te maken met veranderingen in de cliëntenpopulatie. De inzetbaar- heid van technologie is afhankelijk van de populatie en van de bereid- willigheid van het personeel om de technologie te gebruiken’, zegt de gedreven onderzoeker. Verder hangt het resultaat ook af van de visie op zorg. Als belevingsgerichte zorg de visie is, bepaalt een cliënt wanneer hij verschoond wil worden. Dan valt bijvoorbeeld detectietechnologie af, zoals slim incontinentiemateriaal. Een kleine groep zorgorganisaties is zich breed aan het oriënteren. Ze kijken of ze de data die apparaten verzamelen kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren. Apparaten ver- zamelen veel data. Als die bepaalde patronen laten zien, bijvoorbeeld  Sociale robots worden steeds meer geaccepteerd. ‘Laten we big data en AI vooral inzetten om positieve mensgerichte zorg te leveren’ in slaapgedrag, kunnen zorgmede- werkers gerichter ondersteunen en interveniëren. Verder is het steeds vaker mogelijk om apparaten onder- ling te laten communiceren. Sociale robots ontvangen bijvoorbeeld data van sensoren waardoor ze gerichter kunnen reageren op vragen van thuis- wonende ouderen. Het gebruik van dergelijke data staat nog in de kinder- schoenen. En het wachten is eveneens op toetreding van partijen buiten de zorg die veel kennis hebben van data-analyse en de toepassing van AI-algoritmes. Nap: ‘Het toepassen van deze kennis in de langdurende zorg moet wel verantwoord gebeuren. Laten we big data en AI vooral inzet- ten om positieve mensgerichte zorg te leveren.’   Maarten van Rixtel, bestuursvoorzitter van thuiszorgorganisatie Sensire: ‘Veel bestuurders vertalen ICT in iets technisch complex, maar ze hoeven alleen maar te weten wat de hoofdlijnen zijn. Digitaal werken vereist strategie en organiseren.’ VILANS.NL 39 


   37   38   39   40   41