Page 34 - Vilans 2021
P. 34

  DICHTBIJ DE ZORG  In tijden van corona kunnen besmettingen met het virus bij verpleeghuislocaties en gehandicaptenzorglocaties een kwestie van leven en dood zijn. Maar ook andere uitbraken, zoals die van het norovirus, zijn zeer gevaarlijk voor de cliëntveiligheid. De vernieuwde ‘Leeromgeving hygiënisch werken’ helpt zorg- professionals in de bewustwording dat goed verzorgen schoon verzorgen is. LEEROMGEVING HYGIËNISCH WERKEN HELPT CORONALEED TE VOORKOMEN Door goede handhygiëne en andere maatregelen voor basishygiëne zijn virusuitbraken te voorkomen of te beperken. Daarom mag de langdurende zorg het belang van hygiënisch werken niet onderschatten. GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Juist om die reden hebben meer dan duizend verschillende zorgteams zich al aangemeld voor de vernieuwde leer- omgeving. ‘Het invoeren van hygiënisch werken vraagt veel van zorgteams’, zegt Vilans-adviseur Jeroen Havers, die verantwoordelijk is voor de nieuwe leeromgeving. ‘Het gaat om beleid dat een zorgteam helemaal tot in de haarvaten moet kennen en acties die een automatisme moeten worden. Het kan niet zo zijn dat één teamlid verantwoordelijk is voor hygiënisch werken op de zorg- afdeling en als politieagent moet optreden voor zijn collega’s. Hygiënisch werken is een verantwoordelijkheid van iedereen. Hiervan moeten ook beleids- en manage- mentafdelingen doordrongen zijn.’ De leeromgeving laat teams dan ook stap voor stap hygiëni- scher werken. De opdrachten bestaan uit een mix van activi- teiten die de professional en zijn team op een andere manier leert kijken naar alledaags handelen. ‘Het is inderdaad belangrijk om er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van te maken’, stelt Simone Krooshof, deskundige infectie- preventie en Steriele Medische Middelen. ‘Iedereen binnen een organisatie heeft daarin een rol. Door de opdrachten met het hele team te volgen realiseer je goed die gezamen- lijke verantwoordelijkheid.’ THEMA’S HYGIËNE ‘De leeromgeving is wat wij noemen een blended learning- traject’, licht Havers toe. ‘Dat is iets heel anders dan een e-learning. Het doel is om duurzame gedragsverandering tot stand te brengen. Door als team de opdrachten te door- lopen in de leeromgeving, zorg je ervoor dat iedereen scherp blijft op schoon werken. Na een introductiesessie zijn er vier thema’s in de leeromgeving, namelijk: hand- hygiëne, persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen, hygiënische werkomgeving en hygiëne en gedrag. Ieder onderdeel bevat acties, helpt je bij evaluaties en geeft je op een gevarieerde en heldere manier praktische informatie en tips. Na het doorlopen van de leeromgeving zijn de belangrijkste thema’s van hygiënisch werken aan de orde geweest en heb je samen met je teamleden bedacht hoe infecties buiten de deur te houden.’  34 VILANS.NL 


   32   33   34   35   36