Page 33 - Vilans 2021
P. 33

                 Veldcoach helpt bestuurder reflecteren op eigen rol ‘Waarom doe je wat je doet?’ Hoe geef je als bestuurder van een kleinschalige woon-zorgvoorziening invulling aan je rol? Dat is de vraag waar Debby Nota van Bos- en Meerzicht een antwoord op zocht. Een veldcoach, van Waardigheid en trots op locatie, heeft uitkomst gebracht. ‘Ik heb geleerd om te sturen met de handen op de rug.’ praktisch, maar vooral ook vanuit de waarden en zorgopvatting die je hebt opgebouwd.’ ‘Wij hebben in ons kwaliteitstraject een omslag gemaakt van taakgerichte zorg naar meer mensgerichte zorg’, vertelt Lindeboom. ‘Toen dat gelukt was, kreeg ik meer tijd om te reflecte- ren op mijn rol en taken als bestuurder. Dat was voor mij de basis om met Debby het gesprek aan te gaan: Waarom doe je wat je doet? Wat heb je nodig om het anders te gaan doen? Wat zijn de sleu- telfuncties en welke mensen zijn nodig om verantwoordelijkheden te delen? Wat is goed voor de organisatie? Wat heb je nodig om los te laten?’ ‘Pittige vragen, maar wel de juiste’, beaamt Nota. ‘Voortbordurend op de gesprekken met Klaas heb ik een team strategie en beleid gevormd. Er zijn een paar andere functies gecreëerd, zoals een coördinator Welzijn & Activiteiten en extra verpleegkundi- gen. In de zorgteams hebben we extra veel aandacht besteed aan de visie op zorg en wat dat vraagt van de manier van werken. Ik wilde ook de gover- nance anders organiseren. Ik heb Klaas gevraagd als lid van de raad van toezicht. Daar heeft hij ja op gezegd.’  DICHTBIJ DE ZORG  Uit een scan van het programma Waardigheid en trots op locatie (WOL) bleek dat de kwaliteit van zorg bij Bos- en Meerzicht in Oudemirdum dik in orde was. Ook op andere domeinen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg scoorde de organisatie goed. Alleen de organisatie van leiderschap en gover- nance zou anders en beter kunnen. ‘Als bestuurder en eigenaar van een kleine zorgorganisatie heb je veel op je bordje’, vertelt Nota. ‘Ik spring snel bij in de uitvoering. Dat zit deels in mijn karakter, ik wil graag dat de dingen gebeuren zoals ik ze voor me zie. Anderzijds beschik je niet over veel staf en ondersteuning. Dat maakt de organisatie kwetsbaar: er hangt veel van mij af.’  Verpleegkundig directeur Debby Nota van Bos­ en Meerzicht. OMSLAG NAAR MENSGERICHTE ZORG Klaas Lindeboom, bestuurder bij Het Hooge Heem, doorliep met zijn orga- nisatie zelf een kwaliteitstraject via WOL. Hij werd daarna gevraagd als veldcoach. ‘Ik merkte toen ik hier kwam meteen dat Debby “erbovenop zit”’, zegt hij. ‘Dat is goed en logisch, maar als je morgen tegen de spreek- woordelijke boom rijdt, moet alles door kunnen gaan. En dan niet alleen VILANS.NL 33 


   31   32   33   34   35