Page 32 - Vilans 2021
P. 32

 DICHTBIJ DE ZORG COLUMN   Leren in coronatijd Niet alleen de verpleeghuizen, maar ook wij als Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moes- ten in 2020 leren. Leren met én van elkaar. En snel ook. De grootste lessen leerden wij tegen wil en dank. Een onbekend virus. Maar ja, een virus is en blijft een virus, ook al is het onbekend. En dus zijn infectiepreventie en hygiëne superbelangrijk. Wij als inspecteurs kregen in sneltreinvaart extra webinars en een live-sessie van drie uur, toen het nog kon. Wij oefenden met aan- en uittrekken van beschermende kleding. Ondanks dat ik als inspecteur best wel iets weet over infectiepreventie en hygiëne, was de update echt nodig om alles weer op te frissen. Geleerde les 1: bijscholen. Het kan niet genoeg zijn, ook al denk je dat je het allemaal wel weet. Niet alleen een filmpje of een e-learning, maar ook oefenen in de praktijk. Les 2 begon in de week van 18 maart 2020. Inspecteurs belden met alle verpleeghuizen om te vragen of zij ook besmettingen hadden en hoe ze ermee omgingen. Eén organisatie bleef mij bij, in die eerste week van de ‘intelligente lockdown’. De bestuurder vertelde dat hij na één besmetting met corona maar gelijk alle medewerkers en cliënten van die afdeling had getest. Hij had de mogelijkheid. En, zo vertelde hij geschrokken, ook mensen zonder symptomen testten positief. Deze bestuurder nam daarop de maatregel om iedereen van mondmaskers te voorzien. Ondanks het advies toen, dat het niet nodig was. Later dat jaar vertelde een specialist ouderengeneeskunde het mij als volgt: ‘De eerste cliënt is de kanarie in de kolenmijn; ga er maar van uit dat iedereen besmet is.’ Geleerde les 2: preventie is belangrijk. Pas richtlijnen toe, neem zelf initiatief als je denkt dat het beter kan en gebruik je gezond verstand. Les 3 was tijdens een inspectiebezoek in september, waar de bestuurder vertelde dat zij zich in januari 2020 al voorbereid hadden op een mogelijke uitbraak. Daarom ook flink persoonlijke beschermingsmiddelen digitaal hadden geshopt. Zo kon ieder- een in het begin van de crisis toch al gebruikmaken van mondmaskers. Geleerde les 3: regeren is vooruitzien. Maak een risicoanalyse: als ..., wat doen we dan? Les 4. Wat mij en mijn collega’s opviel, was dat zorgorganisaties die nauwe banden hadden met een ziekenhuis in staat waren ruimschoots te tes- ten. Nog voordat dit kon via de inmiddels gebruikelijke kanalen. Geleerde les 4: zoek samenwerking met andere zorgaanbieders in je regio. En niet alleen dat: zoek ook hulp bij problemen. Neem bijvoorbeeld contact op met de inspectie of kijk op onze website. Want ook wij hebben veel geleerd en delen deze inzichten. Zelf leerde ik om nog meer respect te hebben voor alle zorgverleners, nadat ik alleen maar een halve dag met een medisch mondmasker op had rondgelopen in een verpleeghuis.  Kijk voor meer informatie over infectiepreventie in de verpleeghuiszorg op igj.nl/infectiepreventie-verpleeghuiszorg. Margrit Dethmers is senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.    32 VILANS.NL 


   30   31   32   33   34