Page 3 - Vilans 2021
P. 3

    50 Leren anders te werken Het bijbenen van ontwikkelingen is geen sinecure. Vilans ondersteunt zorgprofessionals en leert ze om te gaan met veranderingen. Dat werkt vooral goed door samen met hen te kijken hoe ze het nu doen, en na te gaan hoe een andere werkwijze een gewoonte kan worden. 63 De behoefte aan praktijkkennis over COVID-19 blijft groot. Er is veel vraag naar kennis die meteen toepasbaar is. De pandemie is ontregelend maar ze heeft ook nieuwe inzichten opgeleverd. Bestuurders, zorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers hechten veel waarde aan betrouwbare informatie. COVID-19    Colofon Vilans 2021 is het publieke jaarverslag over 2020 van Vilans, het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg. Deze uitgave is gratis verspreid aan relaties van Vilans. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ont­ leend en niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Bij de fotografie voor dit magazine is zorgvuldig omgegaan met de op dat moment geldende coronarichtlijnen. Contact: Churchilllaan 11, Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Tekst & redactie: Saskia Baardman, Eric Bassant, Wouter van den Elsen, Saskia ter Kuile, Hansje Langedijk, Marit van der Meulen, Mieke Wobben Fotografie: Mark Kuipers, Goffe Struiksma voor Photography & Images, De Beeldredaktie, Eveline Renaud, Norbert Waalboer, Ronald Zijlstra voor DNA Projecten Vormgeving & Art direction: Xander Elink Schuurman voor XS Media Drukwerk: De Hoop&Koning ©Vilans: Utrecht, april 2021    76 Vilans in één oogopslag Wat doet Vilans? Wie werken er? Hoe wordt Vilans gewaardeerd en waar wordt Vilans voor gevonden? Een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers om een duidelijk beeld te geven van Vilans en het werk dat gedaan wordt. VILANS.NL 3 


   1   2   3   4   5