Page 29 - Vilans 2021
P. 29

  reerde documenten die we voor de zorgorganisatie op een cd brandden. Vervolgens zijn we overgegaan op een online systeem, zodat de protocollen actueel en overal beschikbaar waren voor zorgprofessionals. Klanten kre- gen toen een kwartaalupdate, in plaats van één keer per jaar een nieuwe cd. En nu hebben we dus werkinstructies in een persoonlijke omgeving, op maat voor de zorgprofessional en pas- send bij het device dat zij gebruiken.’ Ook Vilans-adviseur Marleen Versteeg kijkt graag terug: ‘Het idee van de Vilans KICK-protocollen ontstond ooit door een vraag van enkele thuis- zorgorganisaties. Zij vroegen ons als  Lia Davelaar, adviseur bij Vilans ‘We kijken voortdurend naar de ontwikkeling van kennis, het is nooit af’ kennisorganisatie om een protocol te maken dat niet alleen in het zieken- huis, maar ook in de thuissituatie kon worden toegepast. Bijvoorbeeld bij het geven van een infuusbehandeling in de thuissituatie. Als Vilans hebben we toen de protocollen opgesteld aan de hand van onze kennis. De thuiszorg heeft deze kennis getoetst in de prak- tijk en gaf een terugkoppeling. Hiermee pasten we de protocollen weer aan. Deze werkwijze hebben we uitgebreid door ook de ervarings- kennis uit de geestelijke gezondheids- zorg, gehandicaptenzorg en het onderwijs mee te nemen. Dit is een proces van tientallen jaren geweest, waarbij we met veel verschillende  Professionals kunnen hun veelgebruikte werk­ instructies opslaan. Deze worden automatisch geüpdatet bij wijzigingen, waardoor ze altijd over de meest actuele kennis beschikken. professionals gesprekken hebben gevoerd. We kijken voortdurend naar de ontwikkeling van kennis. Het is nooit af. Gebruikers kunnen altijd reageren op onze protocollen. Als veel mensen iets van een protocol vinden, kijken we er opnieuw naar. En op die manier doen we dan aanpassingen of nuanceren we iets.’ ALLE SECTOREN ‘Dat we daarbij zicht hebben op alle relevante sectoren is belangrijk’, bena- drukt Versteeg. ‘Met inzichten van verschillende professionals kunnen de protocollen namelijk voor meerdere groepen mensen gebruikt worden. In het protocol dat over injecteren gaat bijvoorbeeld, besteden we aandacht aan het vasthouden van de spuit en de naald. Dit doen we omdat sommige cliënten met een verstandelijke beper- king ineens een onverwachte bewe- ging kunnen maken. Met deze groep kun je ook te maken hebben als je in het ziekenhuis werkt of in de thuis- zorg. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden. Want informatie moet altijd de cliënt volgen en niet andersom.’   Mijn Vilans Protocollen De voordelen van Mijn Vilans Protocollen: • Vertrouwd en veilig • Betrouwbaar en efficiënt • Garant voor kwalitatief hoogstaande zorg • Samen met het veld en de wetenschap ontwikkeld • Al 30 jaar de standaard in de langdurende zorg  VILANS.NL 29 


   27   28   29   30   31