Page 27 - Vilans 2021
P. 27

 FEITEN & CIJFERS DICHTBIJ DE ZORG   ZORG DICHTBIJ Over welke onderwerpen in de langdurende zorg moet meer kennis beschikbaar zijn? Naar welke informatie wordt gezocht en hoe kunnen zorg- professionals nog beter geholpen worden bij hun werk in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg? Meer dan 10.000 downloads In 2020 is de nieuwe Zorgstandaard Dementie gepresenteerd, met een samenhangende benadering voor het hele dementietraject vanuit het per- spectiefvanpersonenmetdementieen hun mantelzorgers. De Zorgstandaard Dementieis10.532xgedownload. De nieuwsbrief van Dementiezorg voor Elkaar wordt gewaardeerd met een 8,8.  ???? Welke vragen leven er bij zorgmedewerkers? Dat is het belangrijkste in het onderzoek naar kennisvragen in de langdurende zorg met als doel de praktijk en de wetenschap dichter bij elkaar te brengen. Top 3 van vragen in de gehandicaptenzorg 1. Wat zijn valide diagnostische en interventiemethoden en protocollen in de zorg voor cliënten met verstandelijke beperkingen? 2. In hoeverre leidt technologie tot lagere werkdruk in de gehandicaptenzorg? 3. Hoe kunnen opleidingen goed ingericht worden en goed aansluiten bij de behoeften van zorgmedewerkers en de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg? Top 3 van vragen in de ouderenzorg: 1. Hoe kan zo goed mogelijk worden omgegaan met onbe­ grepen gedrag bij ouderen met dementie? 2. Hoe kan de zelfredzaamheid van ouderen in verpleeghuizen gestimuleerd worden? Wat is de rol van technologie hierin? 3. Hoe zijn de leerbehoeften van zorgmedewerkers in de oude­ renzorg te achterhalen, en kan leren en verbeteren vanzelf­ sprekender gemaakt worden?     Het KICK-portaal, de voorloper van Mijn Vilans Protocollen, werd in 2020 3.144.737x geraadpleegd.   Top 3 best bezochte pagina’s op kennisplein BeterOud 1. 14woonvormentussenzelfstandig wonen en verpleeghuis 2. 9tipsvoorvalpreventie 3. Binnenactiviteitenvoorouderen      Met Mijn Vilans Protocollen hebben verpleegkundigen en verzorgenden vanaf ieder device direct toegang tot de protocollen. Kennisvragen In het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg (KIA) wordt gewerkt aan het dichter bij elkaar brengen van praktijk en wetenschap in de langdu- rende zorg. In totaal zijn 1.805 vragen opgehaald, waarvan er 1.222 binnen de ‘scope’ van het project vallen. 53% van de vragen ging over de gehandi- captenzorg, 33% over de ouderenzorg en 14% over beide sectoren. VILANS.NL 27 


   25   26   27   28   29