Page 20 - Vilans 2021
P. 20

 CLIËNTEN EN NAASTEN ‘OVER DE INZET VAN  ERVARINGSDESKUNDIGEN MOET JE NIET TE LICHT DENKEN’ ‘Niets over ons, zonder ons’, staat er in het VN-verdrag Handicap, dat als doel heeft de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Daarom maken steeds meer organisaties gebruik van ervaringsdeskundigen. Het is daarbij belangrijk om een structuur neer te zetten om ervaringsdeskundigheid te laten werken. ‘Gelijkwaardigheid staat daarbij centraal.’ Vilans-expert Inge Redeker was betrokken bij de publi- catie ‘Ervaringsdeskundigheid voegt iets unieks toe’, dat het resultaat was van een verkennend onderzoek. Redeker herkent ook de toegevoegde waarde uit eigen erva- ring: ‘Ervaringsdeskundigen kijken net even anders. Dat merk je aan vragen die ervaringsdeskundigen kunnen stel- len. Bijvoorbeeld tijdens een overleg: “Waarom doen we dit eigenlijk?” Of: “Waar hebben we het over?” Dat zet iedereen weer even op scherp.’ GELIJKWAARDIG Zo benadrukt ervaringsdeskundige Idman Nur in haar blog op het Kennisplein Gehandicaptensector, dat Vilans samen met partners coördineert, hoe belangrijk zij openheid vindt bij begeleiders. Nur: ‘In het verleden heb ik daarover weleens vervelende ervaringen meegemaakt. Dan vroeg ik bijvoor- beeld aan een begeleider: “Wat heb jij gedaan dit weekend?” Die begeleider antwoordde me toen: “Dat vertel ik liever niet, want dat is privé.” Maar zo’n begeleider weet wel alles van mij door mijn dossier. Dan is het best wel even lastig als je zo’n antwoord krijgt. Terwijl openheid ook helpt om elkaar te vertrouwen en belangrijk is voor gelijkwaardig contact.’ Toch kan niet iedereen zomaar ervaringsdeskundige worden. Dat vindt ook Mireille de Beer, die alweer ruim tien jaar als ervaringsdeskundige bij Vilans werkt. ‘Ervaringsdeskundige ben je niet meteen. Het proces van het accepteren van je beperking en het verwerken van je emotionele bagage kost nou eenmaal tijd. Pas als je iets hebt geaccepteerd, kun je een ander helpen. Ik heb daar zelf ook een tijd over gedaan.’ OP DE JUISTE MANIER INZETTEN ‘Over de inzet van een ervaringsdeskundige moet je verder niet te licht denken’, vervolgt De Beer. ‘Je moet mensen echt serieus nemen. Helaas gebeurt het nog weleens dat mensen vooral voor de show worden betrokken. Ervarings- deskundigen moeten echt in staat worden gesteld om hun bijdrage te leveren. Stilstaan bij de rol die ze daarbij kunnen vervullen is belangrijk. Het gaat dus niet alleen om het delen van ervaringen.’ ‘Organisaties moeten een structuur neerzetten om erva- ringsdeskundigheid te laten werken’, betoogt Redeker. ‘Bijvoorbeeld door het faciliteren van begeleiding waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Daarnaast moet je goed weten welke kwaliteiten bij een bepaalde rol horen en eerlijk kijken of de ervaringsdeskundige die bezit. Het beste werkt het om klein te beginnen en vanaf daar verder te kijken.’   20 VILANS.NL 


   18   19   20   21   22