Page 2 - Vilans 2021
P. 2

INHOUD     5 11 Aan de voet van de Alpe d’Huez De langdurende zorg staat aan de voet van de Alpe d’Huez. De uitdagingen zijn groot en urgent. Het gaat om vraagstukken op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en een soepeler overgang tussen de domeinen. De visie van experts op de oplossingsrichtingen. 24 Kenniscultuur krijgt langzaam vorm In de langdurende zorg wordt hard gewerkt aan het creëren van een kennis- en onderzoekscultuur. Samen met partners in netwerken en zorgorganisaties zet Vilans stappen om de achterstanden weg te werken. ‘Het is noodzakelijk dat effectiever wordt gewerkt en dat de kwaliteit van de zorg omhooggaat.’ Naar een nieuw evenwicht De wensen van ouderen en mensen met een beperking zijn steeds vaker richtinggevend voor zorg en ondersteuning. Mantelzorgers werken meer samen met professionals. Vilans helpt cliënten, zorgverleners en familie bij het zoeken naar een nieuw evenwicht op basis van gelijkwaardigheid.     2 VILANS.NL 37 Digitale transformatie versnellen Kennisdeling kan de digitale transformatie versnellen. In de eer- ste coronagolf is een voedingsbodem ontstaan voor het gebruik van digitale toepassingen. Zorg kan in de toekomst steeds vaker ‘blended’ worden aangeboden, als een mengvorm van fysieke interactie en digitaal contact. 


   1   2   3   4   5