Page 19 - Vilans 2021
P. 19

 COLUMN CLIËNTEN EN NAASTEN   Je moet uitgaan van wat iemand wél kan Er is perspectief nodig. Iedereen wil meedoen met de samenleving. Maar die samenleving wordt steeds complexer. Veranderingen gaan zo snel. Niet iedereen kan daarin meegaan. Daarom is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat mensen met een beperking toch hun plekje krijgen. Werk en scholing na je achttiende levensjaar zijn het allerbelangrijkst. Dat is cruciaal om op andere terreinen mee te kunnen doen. Ik hoop dat politici en ministeries gaan nadenken over toegang tot de arbeidsmarkt en opleidingen. Het maakt niet uit of je werkt in een ‘gewoon’ bedrijf, op een beschutte werkplek of op de dagbesteding. Iedereen zegt: ik ga naar mijn werk. Als mensen maar gelijk zijn en ze elkaar zien als collega’s. Vooral zorgaanbieders en bedrijven leren al van ervaringsdeskundigen met een licht ver- standelijke beperking. Juist zij leveren de kennis over wat wij moeilijk vinden. Dat levert wat op voor beide partijen. Je kunt leren elkaar beter te begrijpen. Voor mij is dat de grote kracht van ervaringsdeskundigen. De LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, blijft ervoor knokken dat ervaringsdeskundigheid breder wordt ingezet. Het is belangrijk dat niet voor mensen wordt gedacht maar dat wordt samengewerkt en naar men- sen wordt geluisterd. Dat laatste gebeurt te weinig. Of mensen met een beperking worden te laat geraadpleegd, waardoor je niets meer kunt doen met wat zij zeggen. Als het bijvoor- beeld gaat om een verbouwing van een wooneenheid moet je beseffen dat het gaat om de woning van de mensen zelf. Dan moet je samen verantwoordelijk zijn voor veranderingen. Ondersteuning op het werk is nu nog een treurig verhaal. Als Nederland vindt dat iedereen mee moet kunnen doen, is daar een hele slag te maken. Mensen met een beperking wor- den bijvoorbeeld veel te gauw afgewimpeld. En als iemand vragen heeft, moet hij bij een vast persoon terecht kunnen. Het gaat er ook om dat je de kans krijgt om je te ont- wikkelen. En niet alleen jij, maar ook de ander. De werksfeer wordt dan beter en daar heeft iedereen wat aan. De politiek weet niet genoeg dat mensen met een beperking er zijn. Zij zijn ook bur- gers van Nederland. Ze mogen ook stemmen. Daarom is het belangrijk dat politici weten wat zij van zaken vinden. Programma’s van partijen moeten gemakkelijker te lezen zijn, zonder dat je bij ieder woord Google moet gebruiken om te begrij- pen wat er staat. Soms erger ik me in de omgang met begeleiders aan het snelle praten. Want je moet voldoende tijd krijgen om na te denken. Ondersteuningsplannen moe- ten uitgaan van wat iemand wél kan. Ook het meepraten in cliëntenraden of adviesraden kan veel beter. Ik denk dat bestuurders betere beslissingen nemen als ze meer kennis uitwisselen met mensen met een beperking. Dan krijg je betere zorg.  Ellis Jongerius is directeur van Vereniging LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.    


   17   18   19   20   21