Page 18 - Vilans 2021
P. 18

 CLIËNTEN EN NAASTEN  Uit onderzoek blijkt dat patiënten die goede palliatieve zorg krijgen zich beter voelen in de laatste fase van hun leven. Daarom is aandacht voor en bewustwording van palliatieve zorg belangrijk. Hoe brengen professionals dat in de praktijk? En welke initiatieven bestaan er om ze daarbij te helpen? Hulp voor professionals  bij gesprek over levenseinde Palliatieve zorg begint op het moment dat de arts aangeeft dat herstel niet meer mogelijk is. Hierbij is juist de focus op kwaliteit van leven belangrijk. Niet voor niets had de campagne van het ministerie van VWS in 2019 de slogan ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik.’ De campagne leidde tot betere informatie over palliatieve zorg, waaronder de publiekswebsite overpalliatievezorg.nl. Vilans-expert Rinske Boomstra ver- telt dat door bijvoorbeeld de diagnose dementie het einde in zicht komt en je dan terug en vooruit gaat kijken. Rinske Boomstra, Senior mede­ werker bij Vilans ‘Heb je de keuzes gemaakt die je wilde maken? Heb je gedaan wat je wilde? En zo niet: kun je je daarmee verzoe- nen? Dit zijn levensvragen waar je niet zomaar omheen kunt. Het is dan ook belangrijk dat professionals een goed gesprek hierover aangaan. Het beant- woorden van levensvragen kan zorgen dat mensen de eindigheid van het leven aanvaarden. Professionals kun- nen mensen helpen bij het vinden van de antwoorden.’ Omdat het voor pro- fessionals niet eenvoudig is om dit gesprek te voeren, ontwikkelde Vilans, als een van de partners van de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’, samen met zingevingsexperts uit de praktijk een leerinterventie. De interventie is met andere tips en tools opgenomen op het platform Palliaweb van de coö- peratie Palliatieve Zorg Nederland. INZET VAN VRIJWILLIGERS Er gebeurt meer om professionals te ondersteunen. Zo zijn er momenteel 65 netwerken die samenwerking faciliteren tussen organisaties die palliatieve zorg bieden, waarin zij kennis en ervaring uitwisselen. In de stervensfase kunnen professionals daarnaast gebruik maken van de inzet van vrijwilligers. ‘Ons uitgangspunt is dat niemand alleen hoeft te sterven’, vertelt een vrijwilligerscoördinator op de themabijeenkomst Palliatieve zorg, georganiseerd door het programma Waardigheid en trots. Ze werkt bij de koepelorganisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland. ‘Voor een goede stervensbegeleiding is het fijn als de vrijwilliger nog tijd heeft om iemand een beetje te leren kennen. Daarom is het belangrijk dat professio- nals ons bijtijds inschakelen. In het ver- pleeghuis heeft de verzorging gewoon de tijd niet om er rustig naast te komen zitten. Onze vrijwilligers kunnen dan echt het verschil maken. Ook houden zij na het overlijden contact met de mantelzorger om nazorg te verlenen.’   18 VILANS.NL 


   16   17   18   19   20