Page 17 - Vilans 2021
P. 17

   Als wijkverpleegkundige zou Janina Hoogervorst graag willen zien dat er meer wordt samengewerkt. ‘In een crisissituatie zie je dat het echt kan.’ mogelijk is, gelooft Hoogervorst hei- lig. ‘In de eerste coronatijd hebben we gezien dat effectief samenwerken wel degelijk kan. We moesten wel. Er waren veel mensen die zorg nodig hadden. In een crisissituatie zet je alles opzij en dan zie je: het gaat goed.’ Als concreet voorbeeld hiervan noemt ze een huisarts die iedere week op een vast moment met alle betrokkenen wilde terugkoppelen. ‘Zo konden we ook taken van elkaar overnemen. Dat was een geweldige manier van samen- werken. Het kan dus echt. Ik denk dat het ook te maken had met de urgentie. Ik ben volledig de wijk in gegaan en had geen tijd voor administratie. Het ging om mensenlevens. Ik ben niet bezig geweest met het schrijven van zorgplannen, indicatiestellingen en evaluaties. Ik dacht: dat kan later.’ TIPS EN INSTRUMENTEN Alle ervaringen en lessen uit de ‘lerende praktijken’, zoals die van Hoogervorst, zet het team van ‘In voor mantelzorg’ om tot handig te delen tips en goed in te zetten instrumenten. Hoe zet je betere lokale samenwerking ‘Ik zou het fijn vinden als er een betere samenwerking tot stand komt tussen formele en informele zorg’ op? Wat hebben mantelzorgers nodig om de draaglast te verminderen? Hoe zorgen we voor verankering van ondersteuning van mantelzorgers in de beroepspraktijk? Op de site invoormantelzorg.nl staan antwoor- den op al die vragen.  VILANS.NL 17 


   15   16   17   18   19