Page 16 - Vilans 2021
P. 16

 Wijkverpleegkundige over In voor mantelzorg-thuis ‘De kans op overbelasting van mantelzorgers neemt Janina Hoogervorst is al 15 jaar met veel plezier wijkverpleegkundige in de regio Scherpenzeel en Renswoude. Ze doet daar mee aan het programma ‘In voor mantelzorg-thuis’, dat gericht is op een betere samenwerking om zo mantelzorgers te ondersteunen. ‘De kans op overbelasting van mantelzorgers neemt helaas toe.’ Steeds meer ouderen wonen thuis. Zij krijgen hulp en ondersteu- ning van familie, vrienden en buren. Die willen dat graag goed doen en de zorg vol kunnen houden, maar hiervoor is wel betere ondersteuning nodig. Daarom is in 2018 het driejarige programma ‘In voor mantelzorg- thuis’ gestart door kenniscentra Movisie en Vilans. In dit programma werken twaalf ‘lerende praktijken’ van verschillende organisaties binnen een regio met elkaar samen om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. Via deskresearch en panelgesprekken inventariseren de onderzoekers van Movisie en Vilans de vraagstukken van mantelzorgers en mogelijke oplossingsrichtingen. SAMENWERKEN IN CRISISTIJD Hoogervorst komt in de dagelijkse praktijk veel mantelzorgers tegen. De verzorgingstehuizen zijn langzaam maar zeker weggevallen: het doel is dat mensen langer thuis blijven wonen. Volgens de wijkverpleegkun- dige een goede ontwikkeling, want hoe langer iemand regie kan houden over het eigen leven, hoe beter. ‘Zeker in deze regio. De gemeenten zijn hier vrij religieus en agrarisch. Het is hier normaal dat je zo lang mogelijk zelf- standig en zelfvoorzienend blijft en dat je voor je naasten zorgt. Mensen zijn wat zorgmijdend: ze proberen het liefst alles zelf op te lossen, als dat niet lukt doen ze dat met de directe familie of gemeenschap, en pas als laatste met de professionele hulpverlening. Die nadruk op zelfstandigheid zorgt er ‘De kunst is om eerder te signaleren zodat er een balans ontstaat’ helaas voor dat de kans op overbelas- ting van mantelzorgers toeneemt. De situatie escaleert soms zo dat mensen voor veel uren aan zorg bij ons komen, inclusief de overbelaste mantelzor- gers. De kunst is om eerder te signale- ren, zodat er een balans ontstaat. Daar heb je elkaar voor nodig. Ik zou het fijn vinden als er door dit project een betere samenwerking tot stand komt tussen formele en informele zorg.’ SAMENWERKING Want aan goede samenwerking voor de ondersteuning ontbreekt het nog te vaak, aldus Hoogervorst. ‘Een tijd geleden, toen de marktwerking van start ging in de zorg, is iedereen op een eigen eiland gaan werken. Je ziet daardoor dat dingen heel erg “alleen” worden opgelost. Als wijkverpleeg- kundige zou ik eigenlijk willen zien dat er meer wordt samengewerkt.’ Dat betere samenwerking op dit gebied 16 VILANS.NL helaas toe’ CLIËNTEN EN NAASTEN  


   14   15   16   17   18