Page 15 - Vilans 2021
P. 15

  Samen beslissen met ouderen over wat belangrijk is in hun leven ‘Wat doet ertoe in uw leven?’ Artsen en verpleegkundigen zouden aan ouderen met verschillende chronische aandoeningen eerst deze vraag moeten stellen en pas daarna: ‘Wat zijn uw problemen?’ Door in te gaan op wat de patiënt belangrijk vindt, kunnen de oudere en de zorgverlener beter samen beslissen over de meest passende behandeling. Vilans-expert Ruth Pel-Littel is eind 2020 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift gaat over samen beslissen door ouderen met verschil- lende chronische aandoeningen en hun zorgverlener en mantelzorgers. ‘Een oncoloog kan een patiënt vertel- len hoeveel centimeter zijn tumor zal krimpen door toedoen van chemo- of radiotherapie, maar hij zal normaal gesproken het antwoord schuldig blij- ven als de patiënt vraagt of hij straks weer met zijn hond kan wandelen.’ Pel-Littel: ‘In de meest eenvoudige vorm van samen beslissen heeft een patiënt één aandoening en zegt de zorgverlener: “U heeft twee behandel- mogelijkheden. Dit zijn de voor- en  Ruth pel­Littel, expert bij Vilans nadelen van behandeling A en dit zijn de plus- en minpunten van behande- ling B. Laten we bespreken welke van de twee het beste bij u past.” Bij oude- ren met meerdere chronische aandoe- ningen is de puzzel veel complexer. Het is dus zaak je te focussen. Wat doet er voor de patiënt het meest toe in zijn leven? Als dit bekend is, kunnen zorg- verlener en patiënt besluiten welk probleem de meeste aandacht krijgt.’ SAMEN BESLISSEN TOEPASSEN Pel-Littel onderzocht de effecten van een interventie die ze zelf heeft ont- wikkeld. ‘Voor de patiënt is het een invulfolder waarmee hij zich kan voorbereiden op het gesprek met de dokter’, licht ze toe. ‘Denk aan vra- gen als: waar hoopt u nog op, waar maakt u zich zorgen over en waar wilt u minder last van hebben? En ook: welk cijfer geeft u nu voor uw kwali- teit van leven en wat zou er moeten gebeuren om een punt te stijgen? Dit kan zaken concreet maken. Van de ruim vijftig geriatrische patiënten die ik heb ondervraagd was twee derde positief over de folder.’ Inmiddels heeft Pel-Littel in vijf zie- kenhuizen de voorbereidingsfolder geïntroduceerd, naast een digitale samen-beslissentraining voor geria- ters en specialisten ouderengenees- kunde. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) heeft de ambitie samen beslissen in te voeren op alle geriatrieafdelingen in Nederland. Onderzoekers en adviseurs van Vilans werken hiertoe samen met de NVKG en met senioren- organisatie KBO-PCOB.  CLIËNTEN EN NAASTEN    VILANS.NL 15 


   13   14   15   16   17