Page 14 - Vilans 2021
P. 14

 CLIËNTEN EN NAASTEN FEITEN & CIJFERS  SAMEN ZORGEN  Wat zijn de wensen van ouderen en mensen met een beperking? Hoe kun je de zorg hierop aanpassen? En hoe kan Vilans zorgprofessionals en mantelzorgers daarbij ondersteunen?    In 2020 is de website over de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg 32.432x bekeken In Nederland zorgt naar schatting 6tot8%vande 13- tot 17-jarigen voor een (ziek) gezinslid. In het kennisdossier Ervaringsdeskundigheid wordt de basiskennis over ervaringsdeskundigheid samengebracht.  Veerkrachtstraining Samen met 30 jongeren ontwikkelden Vilans en het Sociaal en Cultureel Planbureau een veerkrachtstraining voor jonge mantelzorgers. De training biedt jongeren de kans om ervaringen uit te wisselen met jongeren die ook thuis zorgen. ‘Met vrienden kun je daar eigenlijk moeilijk over praten omdat ze niet snappen hoe het in elkaar steekt’    Ervaringsdeskundigen Het thema ervaringsdeskundigheid op het Kennisplein Gehandicaptensector is sinds de lancering in december bijna 5.000x bezocht. Vooral praktijkverhalen worden erg goed gelezen.   Samen beslissen In 2020 ontwikkelde Vilans 2 toolboxen over samen beslissen: ‘Samen beslissen bij mensen met dementie’ en ‘Samen beslissen met de TOPICS-SF’. Samen wer- den deze toolboxen 2.138 keer bekeken.  ‘Coronaheeftonsookietsgebracht: als cliëntenraad worden we serieuzer  genomen. Er is meer gelijkwaardigheid gekomen en dat is een mooie winst in dit zware verhaal.’ 14 VILANS.NL 


   12   13   14   15   16