Page 13 - Vilans 2021
P. 13

   Er is meer overleg nodig met mensen met een beperking, naasten en professionals om voor maatwerk te kunnen zorgen. professionals, maar ook families en verwanten weten de informatie steeds vaker te vinden. Er is nog steeds een wereld te winnen. ‘Het kan altijd nog beter. Ervarings- deskundigheid is nog te weinig bekend. Ergens blijft het hangen’, zegt adviseur Mireille de Beer. Zij is tien jaar actief als ervaringsdeskundige voor de gehandicaptensector, onder meer voor Vilans, waar ze vanuit de LFB, de belangenvereniging voor mensen met een beperking, is gede- tacheerd. Ze vindt het belangrijk dat zorgmedewerkers in gesprekken de tijd nemen, niet te snel praten en respectvol vragen wat de ander wil. ‘Je kunt zaken op een andere manier vragen en ruimte laten aan de ander om te beslissen.’ Dat meebeslissen nodig is, blijkt bijvoorbeeld uit de ervaringen met dagbesteding tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie. Zorg- medewerkers zien dat een aantal mensen met een beperking rustiger en gelukkiger zijn als ze niet deelnemen aan dagbesteding. Dit beeld is ook zicht- baar bij mensen met dementie. Het aanbod is goed bedoeld, maar het vindt plaats vanuit de ideologie van gezonde mensen zonder beperking. Er is meer overleg nodig met mensen met een beperking, naasten en professionals om voor maatwerk te kunnen zorgen. ‘Het is soms gemakkelijker om je eigen normen en waarden op de zorgverlening te plakken’, geeft Vilans-adviseur Hilair Balsters aan, vakgroepleider kennismanagement en coördinator van het Kennisplein Gehandicaptensector. ‘Maar iemand met een beperking moet kunnen meepraten over wat hij nodig heeft ‘Je kunt ruimte laten aan de ander om te beslissen’ om een volwaardig leven te leiden. Hij zal in meer of mindere mate afhankelijk zijn van professionals maar die moeten “aanvullen” in plaats van “overnemen”.’ IN GESPREK ‘Het begint met een vakopvatting. Dat je je realiseert dat een relatie met ver- wanten nodig is en van onschatbare waarde is. Tegelijk moet je beseffen dat het contact ook kan en mag schuren. Achter opvattingen van familieleden gaan ook weer legitieme belangen schuil. Er zijn bijvoorbeeld ouders die hun kind willen beschermen tegen de risico’s van het leven, maar kan dat wel? Het kan botsen met de eigen regie die iemand met een beperking wil hebben. Daarover moet je met elkaar het gesprek aangaan. En op basis van gesprekken moeten we blijven inno- veren. Dat vind ik een blijvend punt van aandacht. We moeten nadenken over de plek van mensen met een beperking. Hoe we ervoor zorgen dat zijzelf en hun verwanten een hele grote stem krijgen. Daarom geeft Vilans in projecten ook een stem aan ervaringsdeskundigheid.’   Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN): ‘We gaan de uitdaging aan om ervaringsdeskundigheid in beeld te brengen en in te zetten. En zorgmedewerkers moeten ruimte vinden om met naasten te spreken.’ VILANS.NL 13 


   11   12   13   14   15