Page 11 - Vilans 2021
P. 11

 tussen cliënten, familie en zorgverleners De wensen van ouderen en mensen met een beperking zijn steeds vaker richtinggevend voor zorg en ondersteuning. En mantelzorgers werken steeds meer samen met professionals. Vilans helpt cliënten, zorgmedewerkers en mantelzorgers bij het zoeken naar een nieuw evenwicht op basis van gelijkwaardigheid. Zij moeten op een andere manier met elkaar omgaan. En dat gaat niet vanzelf. ACHTERGROND CLIËNTEN EN NAASTEN  Naar een nieuw evenwicht VILANS.NL 11 


   9   10   11   12   13