Page 50 - Template 3
P. 50

 50 FIETSSPECIAL
DE TELEGRAAF
ZATERDAG 20 APRIL 2019
De dubbele sluis met markante ijzeren op- haalbrug op de weg Rossum-Ootmarsum.
    Hoe mooi ook, er kleeft een duister verhaal aan Huis Singraven.
In Singraven waart de geest van een non rond
ristentrekker nadat het herkend werd als decor in een landelijk uitgezonden regiosoap. Via een onverhard pad komen we terecht op een laantje in het Sterrebos met aan weerszijden oude, on- wrikbare eikenbomen. Het bos heeft zijn naam te danken aan paden die in stervorm zijn aange- legd.
Op deze plek stond eeuwen geleden een havezate, Bögels- camp. Prins Maurits zou er zelfs overnacht hebben. Wat er nog van over is? Praktisch niets. In 1823 is Bögelscamp gesloopt en zijn de grachten gedempt. Het terrein werd later verkaveld en het bouw- huis gesloopt. Slechts de oude lanen zijn intact gebleven. Van daaraf is er zicht op een rechthoe- kige waterplas in de bossen, ooit een zwemvijver voor dorpelingen.
Het landgoed is later opgekocht door de eigenaar van Huis Singra- ven waarvan het landgoed grensde
aan dat van Bögelscamp. De route scheert langs de achterzijde van dat huis, zonder dat we het zelf zien – dat gebeurt pas aan het einde van de tocht. Onze aandacht gaat uit naar andere dingen. Ter- wijl een bonte specht op een ei- kenboom roffelt, kijken we uit over de stroom van de Dinkel die als natuurlijk stijlelement door de bossen van het uitgestrekte land- goed slingert.
Hoe mooi het ook is, er kleeft een duister verhaal aan Singra- ven. In de korte tijd dat het een klooster was, zou een non zich onkuis hebben gedragen. Na een schijnproces werd ze levend inge- metseld in een kloostermuur.
De andere nonnen dachten zo van haar verlost te zijn, maar het tegendeel bleek waar. Sindsdien spookt het op Singraven en zou haar geest hier rondwaren. Vol- gens verhalen is ze meermaals gezien boven het wassende water
 Vakantiestad Ootmarsum
We maken tijdens de fiets- tocht door Noordoost-Twen- te een stop in het centrum van Ootmarsum, een authen- tiek stadje dat met de vele toeristen het gevoel geeft alsof je rondloopt in ’het Valkenburg van Twente’.
Het geeft een aangenaam vakantiegevoel, en dat in eigen land, in een streek die voor veel mensen waar- schijnlijk minder bekend is. In het centrum vind je naast leuke brasserieën en restau- rants veel galerieën, onder andere die van de bekende kunstenaar Ton Schulten. Ook het Openluchtmuseum Ootmarsum en de plaatselij- ke brouwerij Othmar lenen zich voor een bezoek. visittwente.nl
       48   49   50   51   52