Page 49 - Template 3
P. 49

 VRIJ
ZATERDAG 20 APRIL 2019
FIETSSPECIAL 49
   De Stiftskerk in Het Stift staat bekend om zijn prachtige akoestiek.
Fietsen langs landgoederen en havezaten
In het typisch Twentse coulisselandschap barstte het ooit van de landgoederen en havezaten. Sommige zijn er nog altijd, van andere vind je enkel nog restanten en sporen. In de landgoedroute, in het noordoosten van Twente, niet ver van de Duitse grens, fietsten we erlangs.
Tekst Rik Booltink Foto’s Robert Hoetink
Verkeer raast voorbij op de drukke N-weg, op amper tweehonderd meter van het muse- um Natura Docet Wonderryck Twente, ons opstap- punt in Denekamp. Maar een paar minuten later, als we via een blauw beschilderde tunnel de weg zijn gekruist, laten we de drukte ver achter ons. We wanen ons in vervlogen tijden; in het Twente van honderden jaren geleden, toen havezaten (versterkte hui- zen) in Overijssel in groten getale aanwezig waren.
Via veelal meanderende wegge- tjes rijgen we de landgoederen, havezaten, boerderijen, kerken en
kloosters aaneen. Soms gaat het door bebost gebied, zeker in het begin van de tocht, en vaker nog over paadjes die naadloos in het typisch Twentse coulisseland- schap passen. Tussen het pad en het weiland ligt niet zelden een sloot of beek, met daarachter een houtwal of heg, de natuurlijke alternatieven voor prikkeldraad. Ze bieden bovendien nestkansen voor vogels en beschutting aan dieren.
Na de kennismaking met het vredige riviertje de Dinkel – hoe anders was dat vóór de ruilverka- veling toen het nog regelmatig buiten zijn oevers trad – gaat de rit door Beuningen, ooit een toe-
    47   48   49   50   51