Page 15 - Template 3
P. 15

 VRIJ FIETSSPECIAL 15 ZATERDAG 20 APRIL 2019
vanDeTelegraaf démaatstaf
Zware beproeving
 Honderd testfietsers, 35 e-bikes en ruim vierduizend testkilome- ters; de Nationale e-biketest van De Telegraaf in samenwerking met de Consumentenbond en Fietsersbond is hét houvast voor iedereen die een elektri- sche fiets wil aanschaffen.
Het zijn dé populaire fietsen van deze tijd; circa veertig procent van alle nieuw ver- kochte fietsen is elek- trisch, maar waar moet je als consument nou op letten? Hoe zie je door de bomen nog het bos?
In de Nationale e-biketest, test De Telegraaf in nauwe samenwer- king met de Fietsers- en Consu- mentenbond 35 e-bikes, onderge- bracht in drie categorieën.
Voor de test kwamen vier dagen lang ervaren fietsers – veelal leden van de Fietsersbond – naar het
Gelderse Oosterbeek om op een selectief parcours van tien kilo- meter de elektrische fietsen te testen. Om de fietsen optimaal te kunnen beoordelen bezat het parcours wisselende elementen. Zo kon bij verkeerslichten het optrekken uit stilstand goed wor- den getest, onderscheidden de sterkste motoren zich op de hel- ling van de Italiaanseweg en maakten de afdaling van de Holle- weg en de lange klinkerweg de framestabiliteit duidelijk.
Gemiddeld werd er op de fiet- sen 120 kilometer gereden, ook onder zware omstandigheden met wind en regen. Na terugkomst gaven de fietsers hun gebruiks- oordeel, met onder meer aan- dacht voor de stabiliteit van het frame, de kwaliteit van de onder- delen, de mate van trapondersteu- ning en het gedrag op de diverse segmenten van het testparcours. Het panelonderzoek werd geleid door Ronald Kamp van de Consu- mentenbond.
Het gebruikersoordeel is vervol- gens gecombineerd met een tech-
nisch oordeel waarvoor alle fiet- sen (letterlijk) zijn gewikt en ge- wogen bij een controle in de werk- plaats van de Fietsersbond. Daarbij is met name gekeken naar de afwerking en werking van onderdelen als de motor, remmen en versnellingen. Ook zijn fietsen en accu’s gewogen, omdat gewicht eveneens belangrijk is. De rap- portcijfers in de Nationale e-bike- test op de volgende pagina’s zijn gemiddelden van de ervaringen van de fietsende panelleden en het technische oordeel.
„Een sterk punt van de test is dat we de gebruikerservaringen meenemen van een uitdagend parcours waar alles in zit wat de fietser in de dagelijkse praktijk tegenkomt”, zegt Kees Bakker van de Fietsersbond, alias TestKees.
„Zo’n groot panel als bij deze test zie je niet vaak. Dit, gecombi- neerd met het technisch onder- zoek en het brede assortiment aan testfietsen biedt consumenten een goede houvast in hun zoek- tocht naar een voor hen geschikte e-bike.” ●
 Cycle the Dutch way!
 BSP Metropolis Comfort E BSP Metropolis E BSP Voyager
v.a. ¤ 2.199,- v.a. ¤ 1.799,- v.a. ¤ 799,-
                               Kijk op bsp-fietsen.nl voor verdere info over de specificaties, de complete collectie en voor de BSP dealers in de buurt.
 

   13   14   15   16   17