Page 93 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 93

 bestuursprotocol. Hierin staan de uitgangspunten en afspraken die het bestuur met elkaar gemaakt heeft. In het bestuursprotocol van SNPS is het taakgebied van het bestuur bevestigd. Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd, waarbij één vergadering volledig ging over de vaststelling van het jaarverslag 2019. In de andere bestuursvergaderingen heeft het bestuur diverse onderwerpen behandeld. Het bestuur heeft daarnaast gedurende het jaar meerdere interactieve workshops gevolgd en er hebben kennissessies over het Pensioenakkoord plaatsgevonden. Daarnaast vindt er elk kwartaal een thematische kennissessie beleggingen plaats. APS heeft eenmaal een presentatie verzorgd in het bestuur.
Evaluatie eigen functioneren van het bestuur
In november 2020 heeft de
jaarlijkse interne zelfevaluatie van
het bestuur plaatsgevonden. De voorzitter heeft voorafgaand aan de zelfevaluatie individuele gesprekken
met bestuursleden gevoerd over hun functioneren binnen het bestuur. In dat kader heeft de voorzitter ook met de Dean van de SPN Academy gesproken. Op basis van deze gesprekken is
het individuele opleidingsplan per bestuurslid geactualiseerd en voor 2021 vastgelegd in de SPN Academy, het leerportaal voor onder meer SNPS.
Kennis up to date
SNPS vindt het belangrijk dat het bestuur flexibel is in de uitvoering
en in staat om mee te gaan
met veranderingen. Constante nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je bijblijft. Daarom ligt de nadruk in de SPN Academy in 2021 opnieuw op ‘leren door doen’, bijvoorbeeld door middel van betrokkenheid bij projecten of op een bepaald beleidsterrein. Deze activiteiten liggen in de lijn van de ‘70- 20-10- ’leerfilosofie bekend binnen Shell. Dat wil zeggen: 70 procent van de leereffectiviteit komt door professionele ervaringen, 20 procent wordt verkregen door te leren van anderen (training-on-
Jaarverslag 2020 - SNPS 93
 


   91   92   93   94   95