Page 91 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 91

Uitvoeringskosten deelnemers
De uitvoeringskosten die voor rekening van de deelnemers zijn, bestaan volledig uit vermogensbeheerkosten. Het gaat dan om transactiekosten en beheervergoedingen.
De betaalde transactiekosten van € 333 duizend kunnen gesplitst worden in:
• toe- en uittreedkosten in de fondsen
(€ 149 duizend);
• transactiekosten binnen de fondsen
(circa € 184 duizend);
• geschatte transactiekosten zoals
bewaarloon en settlementkosten.
De kosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen zijn 0,13% (2019: 0,04%)
Evaluatie uitvoeringskosten
Het fonds maakt een gedegen afweging bij het maken van kosten, waarbij deze in samenhang worden gezien met de realisatie van de strategie.
Het fonds heeft kennisgenomen van het onderzoek kostentransparantie van de AFM. Uit het onderzoek komt naar voren gekomen dat het fonds op een aantal punten verbeterd moest worden. Het fonds heeft de ontbrekende kerncijfers (transactiekosten als percentage van
het gemiddeld belegd vermogen en een optelling van vermogensbeheerkosten ten laste van het fonds en ten laste van de deelnemer) toegevoegd en zal in 2021 nader bekijken waar nog verdere aanpassingen mogelijk en gewenst zijn.
Jaarverslag 2020 - SNPS 91
   89   90   91   92   93