Page 90 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 90

Vermogensbeheerkosten
De vermogensbeheerkosten die voor rekening van SNPS zijn, bestaan uit de vergoeding die aan Achmea Investment Management (AIM) wordt betaald
voor de uitbestedingsovereenkomst én de vaste vergoeding aan de custodian (Bank of New York Mellon, effecten bewaarbank). Deze laatste kostenpost was in 2020 nog voor de werkgever. Met de werkgever is afgesproken dat als het pensioenfonds voldoende omvang heeft, deze kosten ten laste van de deelnemer komen.
•Totale kosten
De totale vermogensbeheerkosten voor rekening van SNPS waren
in 2020 € 281 duizend (2019: € 244 duizend). In de jaarrekening zijn de kosten die direct aan het pensioenfonds zijn gefactureerd en de betaalde kosten (fiduciair beheer) opgenomen. Deze bedroegen in 2020 € 262 duizend (2019: €
262 duizend). Het verschil met de jaarrekening komt door verschillen tussen ramingen en afrekeningen.
Kosten van vermogensbeheer ten laste van pensioenfonds
LCP 1: Rente
LCP 2: Matching
LCP 3: Rendement
CVP-portefeuille Netto
CVP-portefeuille Bruto
Totaal
Gemiddeld belegd vermogen (*1.000)
€ 23.718
€ 524
€ 216.042
€ 4.528
€ 10.520
€ 255.331
Kosten fiduciair beheer
€ 26.835
€ 9.544
€ 169.019
€ 12.092
€ 14.904
€ 232.394
Vaste vergoeding custodian
€ 15.136
€ 9.835
€ 9.900
€ 6.880
€ 7.263
€ 49.014
Totaal
%
0,18% 3,70% 0,08% 0,42% 0,21% 0,11%
  € 41.971
 € 19.379
 € 178.919
 € 18.972
 € 22.167
 € 281.408
            90 Jaarverslag 2020 - SNPS


   88   89   90   91   92