Page 89 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 89

aantal deelnemers ten opzichte van de kostenstijging.
Voor de netto regeling liggen de uitvoeringskosten hoger door een stijging in uitvoeringskosten en tegelijkertijd een afname van het aantal actieve deelnemers.
Gemid- Kosten van deld
• Kosten gedekt
SNPS ontvangt jaarlijks
een vergoeding om de pensioenbeheerkosten te dekken.
In 2020 was dit bedrag ruim € 4,8 miljoen; € 3,0 miljoen voor de bruto pensioenregeling en € 1,8 miljoen voor de netto pensioenregeling. Deze vergoeding was voldoende om de kosten te dekken.
vermogensbeheer belegd ten laste van vermogen deelnemers (*1.000)
Betaalde beheer- vergoe-
Betaalde transactie- kosten binnen porte- feuilles
€ 8.535
€ 792
€ 306.186
€ 5.084
€ 12.566
€ 49.014
Overig (custodian & bank- kosten)
€ 77
€ 681
€ 79
€ 554
€ 1.222
€ 281.408
Totaal
%
0,14% 0,43% 0,36% 0,32% 0,33%
0,33%
dingen (mgmt. fees)
  € 32.841
 € 2.258
 € 770.249
 € 14.535
 € 34.415
 0,11%
  LCP 1: Rente
LCP 2: Matching
LCP 3: Rendement
CVP-portefeuille Netto
CVP-portefeuille Bruto
Totaal
€ 23.718
€ 524
€ 216.042
€ 4.528
€ 10.520
€ 255.331
€ 24.229
€ 785
€ 463.984
€ 8.897
€ 20.627
€ 232.394
          Jaarverslag 2020 - SNPS 89


   87   88   89   90   91