Page 88 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 88

88
Jaarverslag 2020 - SNPS
De pensioenregeling
Bruto pensioenregeling
De Bruto pensioenregeling van
SNPS is een individueel beschikbare premieregeling, de premie wordt hierbij bepaald aan de hand van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Een nadere toelichting op de regeling is opgenomen in de jaarrekening: 10. Premiebijdragen van werkgevers en werknemers.
De feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet bedraagt € 40.042 duizend (2019: € 33.831 duizend).
De kostendekkende premie bedraagt
€ 39.073 duizend (2019: € 33.635 duizend). Het pensioenfonds past geen premiedemping toe.
Netto pensioenregeling
De Netto pensioenregeling van SNPS is een individueel beschikbare premieregeling, de premie wordt hierbij bepaald aan de hand van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Een nadere toelichting op de regeling is opgenomen in de jaarrekening: 10. Premiebijdragen van werkgevers en werknemers.
De feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet bedraagt € 17.376 duizend (2019: € 16.770 duizend).
De kostendekkende premie bedraagt
€ 17.577 duizend (2019: € 16.770 duizend). Het pensioenfonds past geen premiedemping toe.
Naar het oordeel van de certificerend actuaris zijn de technische voorzieningen, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien,
toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is
op de balansdatum hoger dan het wettelijk vereist eigen vermogen.
Er is voldaan aan de artikelen 126
tot en met 140 van de Pensioenwet.
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is hoger dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen vermogen.
Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten die
voor rekening van SNPS zijn,
bestaan uit pensioenbeheer- en vermogensbeheerkosten. In 2020 kwamen deze kosten in totaal uit op EUR 2,6 miljoen (2019: EUR 2,4 miljoen)
Pensioenbeheerkosten
Onder pensioenbeheerkosten vallen onder meer administratie – en communicatiekosten en kosten van het bestuur, het bestuursbureau, de accountant en actuaris.
• Totale kosten
In 2020 bedroegen de totale pensioenbeheerkosten € 2,3 miljoen (2019: € 2,1 miljoen). Daarvan
is € 1,2 miljoen (2019: € 1,2
miljoen) gekoppeld aan de Bruto pensioenregeling en € 1,1 miljoen (2019: € 0,9 miljoen) op de Netto pensioenregeling.
• Kosten per deelnemer
De kosten per deelnemer zijn binnen de bruto pensioenregeling € 378,- (2019: € 398,-) en binnen de Netto pensioenregeling € 261,- (2019: € 212,-).
De kostendaling per deelnemer wordt bij de bruto regeling veroorzaakt door een sterkere stijging van het


   86   87   88   89   90