Page 87 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 87

Inkomsten
Totaal Werkgever
Werknemer
4.999
Matching
35
CVP Netto
976
Herverzekering
7.771
Rendement
8.476
Administratie- en uitvoeringskosten
4.812
 57.418
 10.189
   Premie 39.836
Rente
Beleggingsresultaat 277
   CVP Bruto
425
   Uitgaven
Totaal Ouderdom
Partner
396
Bestuur
51
Projecten
Wezen
37
Bestuursbureau
810
Opleiding
Overdracht
160
Adviseurs
53
Communicatie
+ € 67.607
 728
 2.557
   56.919
 774
 -3.231
 8.337
  Pensioenen 135
  Pensioen- uitvoeringskosten
Toename pensioenverplichting
Voorziening toekomstige uitvoeringskosten
Waarde- overdrachten
Herverzekeringen
Administratie
777
Toezicht
  44 96 87 239
 Accountant
73
Overig Vermogensbeheer
65 262
    Inkomend Uitgaand
 -3.711
- € 66.084
480
   Jaarverslag 2020 - SNPS 87   85   86   87   88   89